Prawnik zamiast pomóc, zaszkodził? Zażądaj odszkodowania z OC

2015-01-22 10:58:14

Polisy OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kojarzone są z sektorem ubezpieczeń komunikacyjnych. Tymczasem ubezpieczenia OC muszą mieć także prawnicy - by chroniły ich przed roszczeniami niezadowolonych klientów.

Prowadzenie kancelarii prawnej lub radcowskiej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. W toku wielu prowadzonych spraw nietrudno o błąd, który może okazać się kosztowny w skutkach. Przewidziano zatem, że obowiązkowe ubezpieczenia OC muszą wykupić również kancelarie prawne i radcowskie. Prawnicy powinni mieć takie ubezpieczenie dla swojego dobra. Decydujący się na założenie własnej działalności powinni wiedzieć, że ubezpieczeniem tym należy objąć nie tylko adwokatów, ale i aplikantów pracujących dla kancelarii oraz osoby odbywające tam praktyki i podwykonawców (jeżeli nie mają wykupionych własnych polis OC).

Ubezpieczenie OC dla kancelarii prawnych oraz radcowskich obejmuje jedynie tak zwane straty czysto finansowe, a więc niebędące wynikiem uszkodzenia czy też zniszczenia jakichś rzeczy. Z tym związane są ubezpieczenia majątkowe. OC obejmuje natomiast odpowiedzialność kontraktową oraz deliktową ubezpieczonego czy też ubezpieczonych w ramach jednej sumy ubezpieczeniowej. Wyjaśnić należy, co to jest odpowiedzialność deliktowa, bowiem kontraktowa jest ogólnie znana. Odpowiedzialność deliktowa jest odpowiedzialnością cywilną z tytułu czynów niedozwolonych. Regulują to przepisu Kodeksu cywilnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, odsyłamy do przepisów art. 415–449 k.c. Najprościej rzecz ujmując: „Kto z winy swej wyrządził szkodę drugiemu, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że obowiązkowe ubezpieczenie OC dla kancelarii prawnych gwarantuje finansowanie kosztów związanych z roszczeniami. Chodzi o koszty obrony prawnej, procesu, wynagrodzeń rzeczoznawców, biegłych sądowych czy też analiz. Ważne są oczywiście szczegóły, ale z pewnością prawnicy nie będą mieć problemów z ich ustaleniem, poza tym zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. OWU zawsze należy dokładnie analizować, bowiem i w tym przypadku występują zapisy wyłączające pewne roszczenia i szkody, na przykład szkody wyrządzone przez osoby nieposiadające praw do wykonywania tego zawodu czy też szkody wynikające z kar pieniężnych nałożonych w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz dyscyplinarnym.

Ubezpieczenie OC dla kancelarii prawnych i radców jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale nawet gdyby było dobrowolne, powinno zostać wykupione.

Tomasz Słupczyński