Które ubezpieczenia na życie chronią od pierwszego dnia?

2015-01-12 13:31:34

Gdy kupujemy polisę na życie, warto zwrócić uwagę na okres karencji. Wszystkie dane na ten temat znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe nie są skore do udzielania ochrony od razu po wykupieniu przez klienta polisy. Tym bardziej warto wiedzieć, które ubezpieczenia na życie chronią od pierwszego dnia.

Przeważnie w ubezpieczeniach na życie spotkamy się z okresem karencji. Może on dotyczyć wielu różnych zdarzeń, jak urodzenie dziecka, ciężka choroba lub samobójstwo. Karencja ma w założeniu zabezpieczyć interesy ubezpieczycieli przed wyłudzeniami.

Cień karencji

Gdy podpisujemy umowę polisy na życie, często okazuje się, że nie od razu zaczyna ona obowiązywać. Zazwyczaj ubezpieczyciel stosuje tzw. okres karencji. Inaczej mówiąc, to czas liczony od podpisania umowy, w którym nie obowiązuje jeszcze ochrona wynikająca z tej umowy. Takie rozwiązanie ma za zadanie przeciwdziałać wyłudzeniom ubezpieczeń i eliminować osoby, które decydowałyby się na wykupienie polisy od jakiegoś zdarzenia w momencie, gdy to zdarzenie mogłoby zaistnieć, np. ubezpieczenie od choroby, gdy ubezpieczający się jest już chory. Takie działania narażałyby towarzystwa ubezpieczeniowe na straty.

Wszelkie informacje na temat karencji znajdziemy w OWU. Tam będzie dokładnie określone, jakie zdarzenia podlegają karencji i jaki będzie okres jej obowiązywania. Czas karencji zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak od zakresu polisy i od zdarzeń, od których ta polisa będzie chroniła, np. w przypadku ciąży często jest to okres 9 lub 12 miesięcy, a przy ciężkiej chorobie – 6 miesięcy lub rok.

Czy można uniknąć karencji?

Warto szukać polis nie tylko z dobrą ceną, szerokim zakresem ochrony, ale również z krótkim okresem karencji. Decydowanie się na ubezpieczenie, które de facto nie będzie obowiązywało np. przez ponad rok, często jest niekorzystne. Wiadomo, że różne przypadki i nieszczęścia się zdarzają.

Czasami, gdy przenosimy ubezpieczenie i kontynuujemy je w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, nowa firma może zaproponować nam skrócenie lub nawet zniesienie karencji, ale nie w każdym wypadku - zależy to od zakresu polisy.

A może ubezpieczenie grupowe?

Gdy jednak zależy nam na uniknięciu okresu karencji, powinniśmy zdecydować się na ubezpieczenie grupowe. Wiele zakładów pracy oferuje swoim pracownikom specjalne polisy grupowe. W takim wypadku towarzystwa ubezpieczeniowe negocjują warunki z każdym pracodawcą z osobna i mogą zaproponować bardzo atrakcyjną ofertę, gdy pracowników chętnych do wykupienia polisy będzie naprawdę wielu. Takie ubezpieczenie grupowe często obejmuje ochroną ubezpieczeniowego od pierwszego dnia. Zatem, jeśli mamy taką możliwość, zapytajmy o dobra polisę naszego pracodawcę.

Ilona Maciejuk