Czy istnieją polisy na życie bez karencji?

2015-01-27 11:22:20

Przed dokonaniem wyboru jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życie, należy dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia. Z OWU możemy dowiedzieć się, ile trwa okres karencji w ramach danej polisy. A co, jeśli zależy nam na ubezpieczeniu, które działa od dnia, w którym podpiszemy umowę?

Comperia.pl zauważa, że niemal we wszystkich polisach na życie zapisane są okresy karencji na określone zdarzenia. Co to jest karencja? Jest to okres, w czasie którego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za powstałe szkody. Okresy karencji mają za zadanie ochronę firm ubezpieczeniowych, a nie ubezpieczonych. Osoba, która zastanawia się nad wykupieniem polisy na życie, powinna dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, w których znajdują się również zapisy o karencjach. Ale nie tylko – z OWU można dowiedzieć się o wiele więcej nie tylko o karencjach czy innych ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczycieli, ale również o obowiązkach ubezpieczycieli oraz o prawach i obowiązkach ubezpieczonych.

Generalnie trudno jest o znalezienie na rynku ubezpieczeniowym polis na życie bez okresów karencji, dlatego ubezpieczający się powinni przeanalizować ofertę firm ubezpieczeniowych oraz wybrać polisy z jak najkrótszymi okresami karencji. To chyba jedyne rozsądne rozwiązanie – oczywiście jeżeli zdecydowani jesteśmy na wykupienie tego ubezpieczenia. I jeszcze jedno: szanse na negocjacje zmiany okresów karencji są bardzo małe, ponieważ firmy ubezpieczeniowe chcą zmniejszyć do minimum swoje ryzyko oraz wypłatę odszkodowań.

Nie oznacza to jednak, że szans na ubezpieczenie na życie bez karencji w ogóle nie ma. Takie szanse istnieją na przykład przy przenoszeniu ubezpieczenia na życie z innej firmy. Comperia.pl podkreśla, że można to zrobić na dwa sposoby:

  • Po pierwsze – poprzez wypełnienie ankiet lub oświadczeń o stanie zdrowia, które w razie stwierdzenia nieprawdy skutkują brakiem wypłaty odszkodowania. Na brak karencji w polisach nie mają co liczyć osoby z przewlekłymi chorobami.
  • Po drugie – metodą na unikniecie karencji na pewne zdarzenia są dodatkowe składki. Problem w tym, że wówczas takie ubezpieczenie staje się mniej atrakcyjne.

Warto wiedzieć, czego dotyczą okresy karencji. Dotyczą na przykład urodzenia dziecka, wtedy najczęściej wynoszą 9 miesięcy. Natomiast w przypadku ciężkich zachorowań, typu zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy czy też utrata wzroku, okres karencji wynosi najczęściej 3–6 miesięcy. Jednakże firmy ubezpieczeniowe różnie podchodzą do tego tematu, dlatego tak uważnie należy analizować oferty poszczególnych ubezpieczycieli.

Emilia Kasińska