Czy zwracać uwagę na ubezpieczenie, decydując się na pożyczkę?

2014-12-03 09:33:04

Wybierając pożyczkę, przeszukujemy oferty, sprawdzamy wysokość raty w kalkulatorach internetowych, myślimy o konkretnej kwocie i zastanawiamy się nad okresem spłaty. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie kredytu.

Zanim złożymy wniosek kredytowy, najpierw sprawdźmy dostępne oferty, by zorientować się w promocjach, oprocentowaniu i innych niż odsetki kosztach.

W pierwszej kolejności większość z nas uda się do banku, w którym posiada rachunek. Jest to opcja korzystna pod tym względem, że może ominąć nas wiele formalności. Bank macierzysty klienta ma dostęp do wszystkich wpływów i wypływów z jego rachunku osobistego, zna więc jego dochody i zobowiązania pieniężne. Na tej podstawie bank może przedstawić klientowi ofertę bardziej atrakcyjną niż inne instytucje finansowe. Zawsze jednak warto zapoznać się z propozycjami kilku różnych banków.

Gdy już zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu, może pojawić się kolejny dylemat. Zdarza się, że bank przedstawia nam dwie opcje kredytowe, jedną z ubezpieczeniem, a drugą bez polisy. Może się również zdarzyć, że między tymi dwoma wariantami nie będzie żadnej różnicy w kosztach, ponieważ bank zamiast ubezpieczenia naliczy nam dodatkową prowizję. W takiej sytuacji może się okazać, że korzystniej jest wykupić polisę, bo ponosimy takie same koszty.

Czasami instytucja finansowa żąda wykupienia polisy przy niskiej zdolności kredytowej klienta. W przypadku, gdy kredytobiorca się na to nie zgodzi, nie dostanie kredytu lub musi przedstawić dodatkowe zabezpieczenie, np. weksel lub poręczenie osoby trzeciej.

Bank może żądać także wykupienia polisy od pożyczkobiorcy w starszym wieku, która ma zabezpieczyć spłatę pożyczki w przypadku jego śmierci. Jest to korzystne rozwiązanie także dla emeryta lub rencisty, ponieważ w przypadku ich śmierci, długu nie będzie musiała spłacać rodzina.

Ubezpieczenie kredytu może być rozłożone na raty i doliczone do miesięcznej spłaty lub odliczone w całości od kwoty pożyczki przed jej przelaniem na konto kredytobiorcy.

Ubezpieczenie zakupione razem z kredytem chroni kredytobiorcę w przypadku utraty życia, zdrowia albo także w sytuacji utraty pracy - w zależności od wybranej opcji. Polisa do kredytu obowiązuje przez cały okres spłacania zadłużenia i może gwarantować ubezpieczonemu, jego bliskim, a także bankowi terminową spłatę zadłużenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy. Wysokość składki jest ustalana w drodze negocjacji, zależy od wieku kredytobiorcy, pożyczonej kwoty, okresu spłacania i zdolności kredytowych.

Ubezpieczenie przy pożyczce wiąże się na pewno z większymi kosztami, jednak może to być skuteczna ochrona kredytobiorcy. Zanim jednak podpiszemy umowę, trzeba koniecznie zapoznać się z listą wyłączeń dostępną w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU). 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam