Obligacje skarbowe dobrym sposobem na oszczędzanie na emeryturę?

2015-01-07 14:57:47

Wielu Polaków w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, że emerytura z ZUS-u i OFE nie zapewni im godziwej starości. Wtedy też pojawia się pytanie, jaki produkt pozwoli samodzielnie zadbać o swoją przyszłość. Czy będą to obligacje skarbowe?

Na rynku finansowym znaleźć można stosunkowo duży wybór produktów, które pozwalają na długoterminowe oszczędności, z nastawieniem na wykorzystanie środków podczas emerytury. Jednym z najbezpieczniejszych są obligacje skarbowe.

Czy warto oszczędzać obligacjami?

W pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę z tego, że obligacje są jednym z najbezpieczniejszych, o ile nie najbezpieczniejszym sposobem na oszczędzanie. Gwarantem zwrotu pieniędzy jest bowiem sam Skarb Państwa, który jest jednocześnie emitentem, reprezentowanym przez Ministra Finansów.

Obligacje są formą pożyczki, której celem jest finansowanie wydatków publicznych. W związku z tym można nawet powiedzieć, że poza budowaniem oszczędności wspieramy rozwój np. sieci dróg czy oświaty.

Należy przy tym wszystkim pamiętać, że obligacje nie gwarantują wysokiego zysku. Ich oprocentowanie jest oparte o stopy WIBOR za dany okres czasu, w zależności od terminu zapadalności. To z kolei sprawia, że poza wyjątkowymi sytuacjami nasz zysk będzie porównywalny z lokatami bankowymi. W tym przypadku obowiązuje też zasada, że im dłuższy termin zapadalności, tym wyższe oprocentowanie i większy zysk.

Do dyspozycji mamy obligacje dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnie, a w przypadku emerytur, ten ostatni produkt wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Obligacje możmy naby w oddziałach PKO Banku Polskiego, przez Internet i telefon.

Same obligacje czy dywersyfikacja?

Z jednej strony dla wielu osób jedynym słusznym rozwiązaniem jest pozostanie przy obligacjach i ewentualnie uzupełnienie swojego portfela lokatami, a z drugiej, nie da się ukryć, że takie postępowanie nie zapewni zbyt dużych zysków.

Dywersyfikacja portfela jak najbardziej wskazana, jednak z uwzględnieniem dominującej roli obligacji i lokat, jeśli dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Uzupełnieniem wskazanych sposobów oszczędzania mogą być produkty strukturyzowane czy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które wprawdzie niosą za sobą ryzyku utraty części, a nawet całości środków, jednak w przypadku powodzenia mogą przynieść znaczne korzyści.

Ilona Maciejuk