Jak zmodyfikować zlecenie stałe?

2015-03-04 14:12:09

Prosta zmiana, która pozwala oszczędzić czas i zdjąć z naszych barków jeden z obowiązków związanych z przelewami cyklicznymi – to właśnie zlecenie stałe. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością. Wykorzystujemy je coraz częściej i chętniej. Problem pojawia się, gdy kwota, która co miesiąc jest automatycznie pobierana z naszego konta, ulega zmianie. Jak zaktualizować zatem formę zlecenie?

Pierwszym krokiem do uporządkowania naszych finansów osobistych jest skonfigurowanie płatności. Możemy wybierać pomiędzy zleceniami stałymi a poleceniami przelewu.

Polecenie przelewu

Polecenia przelewu pozwalają na pokrywanie rachunków, które mogą mieć zmienną wysokość. O wysokości przelewu decyduje wierzyciel. Można w ten sposób płacić za energię elektryczną lub za gaz. W tych przypadkach rachunki zazwyczaj bywają uzależnione od zużycia i nie mają charakteru stałego.

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe polega na skonfigurowaniu płatności cyklicznej, która ma zawsze równą wysokość. Możemy w ten sposób zlecać opłaty za ubezpieczenie na życie, raty za zakup, wszystkie te płatności, których wysokość jest stała i z góry ustalona.

Modyfikacja zlecenia stałego

Zlecenie stałe można zmienić lub usunąć. Jeśli podpisaliśmy aneks do umowy ubezpieczeniowej i zmieniła się składka, możemy wprowadzić zmiany w istniejącym zleceniu stałym lub ustawić je od nowa. Aby wprowadzić zmiany, należy zalogować się na konto bankowości elektronicznej i wybrać z listy zlecenie stałe, które chcemy zmodyfikować.

Po wprowadzeniu zmienianych parametrów (inny numer konta, inny tytuł przelewu i tym podobne) należy je zatwierdzić. Całą tę operację trzeba przeprowadzić na kilka dni przed datą najbliższej płatności w ramach zlecenia stałego. W wielu bankach wymagane jest zachowanie okresu tygodnia czasu pomiędzy wprowadzoną zmianą a datą realizacji kolejnego przelewu w ramach zlecenia stałego. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania zmian w zleceniu stałym znajdziemy także na stronie naszego banku.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam