Czy mogę sprzedać mieszkanie z MdM?

2015-02-25 18:14:36

Przystępując do programu Mieszkanie dla Młodych, zobowiązujemy się do przestrzegania jego zasad. Te z kolei restrykcyjnie podchodzą do kwestii sprzedaży nieruchomości kupionej z rządowym dofinansowaniem.

Jeżeli już zdecydujemy się na skorzystanie z rządowego dofinansowania w ramach MdM-u do zakupu własnego mieszkania lub domu, warto gruntownie poznać zasady programu. Dobrze przy tym wiedzieć, w jakich przypadkach utracimy prawo do dopłaty lub będziemy musieli zwrócić otrzymaną już pomoc finansową. Grozi to m.in. wówczas, gdy będziemy chcieli sprzedać mieszkanie zaraz po jego zakupie.

Gdy sprzedamy lub wynajmiemy nieruchomość

Dopłatę uzyskaną w ramach Mieszkania dla Młodych przyjdzie zwrócić, jeżeli w okresie pięciu lat od ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania beneficjent programu sprzeda tą nieruchomość, wynajmie ją lub użyczy osobie trzeciej. To samo dotyczy użytkowania nieruchomości w taki sposób, który uniemożliwi zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. gdy zamiast w lokalu zamiast mieszkać, urządzimy biuro dla naszej firmy).

Gdy kupimy kolejne mieszkanie

Dopłatę będzie trzeba oddać także wtedy, gdy beneficjent MdM-u w ciągu pięciu lat od przystąpienia do programu zakupi inny lokal. Dotyczy to nabycia nieruchomość na zasadzie prawa własności, współwłasności lub poprzez uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Gdy utracimy prawo do dofinansowania

 

W związku z wyżej wymienionymi naruszeniami regulaminu programu, jego beneficjenci będą zobowiązani do zwrotu 1/60 otrzymanej kwoty dofinansowania za każdy miesiąc, w którym do wystąpienia danej sytuacji doszło.

Nabywca mieszkania sam musi powiadomić bank o tym, że utracił prawo do dofinansowania. Ma na to 30 dni od zaistnienia tego faktu. 60 dni ma natomiast na zwrot odpowiedniej części dofinansowania. Jeżeli beneficjent nie powiadomi o tym zdarzeniu banku, będzie musiał oddać nie tylko kwotę dofinansowania (lub jej część), lecz również musi liczyć się z naliczeniem ustawowych odsetek, które w tej chwili wynoszą 12 procent.

Kiedy można sprzedać mieszkanie

Tak więc można sprzedać mieszkanie zakupione w programie rządowym MdM, lecz trzeba się liczyć z tym, że nie warto tego robić przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości. Wszystko po to, aby nie stracić dofinansowania i nie musieć oddawać otrzymanej wcześniej dopłaty.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam