Czy poręczyciel widnieje w BIK-u?

2015-01-13 09:46:54

Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku kłopotów finansowych kredytobiorcy. Jest to jeden z często występujących sposobów zabezpieczenia spłaty zadłużeń. Czy zatem adnotacja o poręczanym kredycie będzie uwzględniona w raporcie z BIK-u o żyrancie?

Poręczyciel, decydując się na zabezpieczenie spłaty kredytu, podlega takim samym procedurom jak kredytobiorca. W związku z tym instytucja finansowa dokładnie sprawdza sytuację finansową zarówno wnioskodawcy, jak i żyranta, by określić ryzyko kredytowe. Takie osoby muszą dostarczyć do instytucji finansowej dokumenty dochodowe, jak np. zaświadczenie o zarobkach. Oprócz tego są sprawdzani w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Przeczytaj też: Sam możesz sprawdzić swój BIK

Co to jest BIK?

BIK to instytucja, która gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o aktualnych i spłaconych zobowiązaniach kredytowych udzielonych na polskim rynku finansowym przez banki i SKOK-i. Instytucja ta powstała, by zmniejszać ryzyko kredytowe oraz chronić obrót pieniędzmi. Raporty o klientach z BIK-u ułatwiają bankom podejmowanie decyzji o udzielaniu kredytów.

Zdolność kredytowa poręczyciela

Decydując się na poręczenie komuś kredytu, stajemy się pierwszą w kolejności osobą, która przejmuje na siebie obowiązek regulowania danego zobowiązania w przypadku problemów z jego spłatą, występujących u kredytobiorcy. W związku z tym informacja o poręczeniu będzie widniała w raporcie z BIK-u o osobie, która podżyrowała kredyt. Pozwoli to trafniej określić bankom i in. ryzyko kredytowe, gdyby obecny poręczyciel chciał wnioskować o kredyt dla siebie. Zawsze przecież istnieje zagrożenie, że po pewnym czasie żyrantowi przyjdzie spłacać dwie raty - własną i cudzą - dlatego bank powinien o poręczeniach wiedzieć.

Sprawdź też: Co dziesiąty poręczyciel musi spłacać poręczany kredyt

Ze względu na obarczenie dodatkowym ryzykiem kredytowym, zdolność kredytowa poręczyciela może ulec mniejszemu bądź większemu obniżeniu - w zależności od własnych metod oceny ryzyka kredytowego przez dany bank. Będzie tak z całą pewnością wówczas, gdy kredytobiorca poręczanego kredytu opóźnia się z ratą - wówczas zdolność kredytowa żyranta zostanie obciążona pełną wysokością rat poręczanego kredytu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam