Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

2014-12-03 12:36:03

Zapewne niejedna osoba zastanawiała się, co bank robi z pieniędzmi znajdującymi się na rachunku, gdy jego właściciel umrze. Najczęściej zostają one zamrożone w oczekiwaniu na decyzje spadkowe sądu. Można jednak jeszcze za życia zatroszczyć się o te pieniądze. Sprawdźmy, jak złożyć dyspozycję w banku na wypadek śmierci.

Wiedza o tym, że można za życia zadysponować pieniędzmi znajdującymi się na koncie lub lokacie na wypadek śmierci, nie jest jeszcze powszechna wśród klientów banków. A jest to rozwiązanie wygodne, które umożliwia szybki dostęp do pieniędzy najbliższym zmarłego, bez skomplikowanego postępowania spadkowego.

Dyspozycja na wypadek śmierci

O dysponowaniu wkładem na wypadek śmierci mówi art. 56 Prawa bankowego. Właściciel rachunku bankowego, np. ROR-u i lokaty terminowej, ma prawo wydać bankowi na piśmie (specjalny formularz lub aneks do umowy o prowadzenie konta) dyspozycję wypłaty swoich pieniędzy.

Oczywiście, dyspozycję taką można w każdej chwili odwołać lub zmienić, również na piśmie.

Kogo można uposażyć?

Jako uposażonych wskazać można w dyspozycji na wypadek śmierci tylko ściśle określone przez prawo osoby najbliższe: małżonek, rodzeństwo, osoby wstępne (rodzice, dziadkowie), zstępne (chodzi tutaj zarówno o dzieci, jak i wnuki).

Przepisy nie ograniczają takiej dyspozycji tylko na rzecz jednej osoby, można wskazać wiele, określając, jaką kwotę każda z nich otrzyma. Do wydania dyspozycji potrzebne będą takie dane, jak imiona i nazwiska uprawnionych, PESEL, określenie stopnia pokrewieństwa.

Ograniczenia kwotowe

Ważne, żeby kwota dyspozycji nie przekraczała dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, po pominięciu wszelkich nagród. Gdy właściciel konta złożył kilka dyspozycji, a ich kwota przekracza dopuszczalny, wyżej wymieniony limit, zgodnie z art. 56 ust. 4 Prawa bankowego, w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana najpóźniejsza dyspozycja.

Kiedy bank wypłaci pieniądze uposażonym?

Prawo określa także, w jakiej kolejności nastąpi wypłata środków na koncie, gdy jego właściciel umrze. Najpierw pokrywane są koszty pogrzebu. Osoba, która opłaciła pogrzeb, musi zgłosić się do banku z odpowiednimi rachunkami, by otrzymać zwrot wydatków. Kwota określana jest tutaj ogólnikowo jako „zwyczajowo przyjęta w danym środowisku”.

Dopiero potem następuje realizacja dyspozycji na wypadek śmierci. Pieniądze wypłaca się tylko do kwoty, jaka pozostała na koncie, przy czym zaczyna się od najpóźniej złożonych dyspozycji.

Może się również okazać, że po zrealizowaniu wszystkich dyspozycji pozostały jeszcze środki na koncie, a wtedy zostają one włączone do postępowania spadkowego.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam