Czy bank może zmienić oprocentowanie kredytu?

2015-01-28 14:39:09

Szukając dodatkowego źródła finansowania, jakim jest kredyt, klienci banków, ciesząc się z jego pozyskania, niejednokrotnie nie czytają warunków umów. Gdy przychodzi do zmian oprocentowania spłacanego już zadłużenia, w tym podwyższania wysokości rat, pojawiają się pretensje do doradców bankowych i żal do instytucji, która "oszukała" klienta. Tymczasem wysokość oprocentowania pożyczek może ulegać zmianom, a to wszystko zgodnie z prawem.

Niezależnie od tego, czy klient zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czy też umowę kredytową, powinien mieć wyrobiony nawyk czytania tego, co podpisuje. Tylko dokładne zapoznanie się z poszczególnymi warunkami udzielenia klientowi kredytów i usług różnego typu może ustrzec go przed niespodziewanymi kosztami czy mało atrakcyjnymi warunkami. Tym bardziej że wielokrotnie chęć zawarcia aneksu do umowy czy jej zerwania w przypadku wystąpienia niekorzystnych sytuacji może być dla klienta dość kosztownym krokiem. Podobnie ma się sytuacja w przypadku zmiany oprocentowania kredytu.

Bank może zmienić oprocentowanie kredytu

W świetle prawa bankowego bank może w każdej chwili trwania umowy kredytowej zmienić oprocentowanie kredytu, pożyczki czy lokaty - ale nie w dowolny sposób. Tego rodzaju zmiany uwarunkowane są zmianami wysokości WIBOR-u (ew. LIBOR-u czy EURIBOR-u), będącego stopą bazową dla kredytów złotowych w Polsce. Na wysokość WIBOR-u pośredni wpływ mają z kolei zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Gdy wskaźnik WIBOR zwiększy się, wzrośnie całkowity koszt kredytu i wielkość płaconych co miesiąc rat kredytowych. Należy pamiętać, że każda zmiana wprowadzona podczas trwania umowy powinna być zgodna z warunkami umowy i obowiązującym prawem.

Dodajmy, że problem wahań oprocentowania nie istnieje w przypadku umów kredytowych z oprocentowaniem stałym. Jeśli w umowie określono, że stałość oprocentowania dotyczyła będzie całego okresu spłaty, niezależnie od poziomu WIBOR-u czy innej stopy bazowej, cały czas kredytobiorca będzie spłacał raty w wysokości zgodnej z harmonogramem spłat.

Zmiana oprocentowania kredytu a koszty i kary

Należy jednak pamiętać, że w umowach podpisywanych z bankiem znajdują się najczęściej klauzule o możliwości zmiany oprocentowania przez bank w trakcie trwania umowy, podczas podpisywania dokumentacji kredytowej i te klauzule są przez klienta akceptowane. Dlatego zanim klient podpisze umowę kredytową z bankiem czy też inną instytucją, powinien szczegółowo zapoznać się z informacjami na temat tego, w jaki sposób zmieniać się będzie oprocentowanie kredytu (np. czy WIBOR musi ulec zmienia o określoną ilość punktów procentowych), by w przyszłości uniknąć kłopotów i niespodziewanej zmiany wysokości rat.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam