Jak działa kredyt nieodnawialny dla firmy?

2014-11-28 17:01:04

Warto poznać różnice pomiędzy kredytem odnawialnym i nieodnawialnym przeznaczonym dla firm. 

Każdy, kto założył lub planuje założenie własnej firmy, powinien zdawać sobie sprawę, że stanie przed dylematem, z czego sfinansować działalność swojego przedsiębiorstwa. Najczęściej w tej sytuacji właściciele firm decydują się na skorzystanie z kredytu obrotowego. Tu jednak kredyty obrotowe można podzielić na odnawialne i nieodnawialne.

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt odnawialny jest najczęściej zaciągany przez przedsiębiorców. Polega on na ustaleniu określonego limitu kredytowego między przedsiębiorcą a bankiem. W razie wystąpienia konieczności sfinansowania działalności przedsiębiorstwo może zaciągać kredyt do limitu określonego przez bank. Może to nastąpić w sytuacji, kiedy kontrahenci spóźniają się ze swoimi płatnościami wobec przedsiębiorcy, a ten sam musi zapłacić swoim dostawcom dóbr i usług. Po otrzymaniu zaległych środków finansowych następuje spłata limitu i przedsiębiorca może ponownie korzystać z kredytu do określonej przez bank granicy. W ten sposób przedsiębiorca może korzystać z kredytu odnawialnego wielokrotnie, bez żadnych ograniczeń.

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Nieco gorszym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy nieodnawialny. Tu też występuje określenie górnej granicy limitu między właścicielem firmy a bankiem. Zasadnicza różnica polega na tym, że skorzystanie z kredytu obniża limit dostępny do wykorzystania w późniejszym terminie. Spłata kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo nie przywraca limitu do pierwotnej wysokości. W konsekwencji każda kwota pobrana z tego kredytu pomniejsza w przyszłości wolne środki do wykorzystania. Z tej racji z kredytu obrotowego nieodnawialnego warto korzystać z rozwagą i rozsądnie gospodarować środkami finansowymi, które bank przekazał kredytobiorcy do dyspozycji. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam