Ubezpieczenie od utraty pracy do kredytu hipotecznego - warto?

2014-12-09 09:50:18

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego często spotkamy się z propozycją zawarcia ubezpieczenia, które również obejmuje ochronę od utraty pracy. Sprawdźmy, czy warto zdecydować się na taką polisę.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe. Nawet, jeśli w chwili zawierania umowy nasza sytuacja finansowa jest dobra, trudno przewidywać, co może się zdarzyć za lat 10 lub 20. Bank często zaproponuje nam jako dodatkową opcję wykupienie ubezpieczenia, które może obejmować także ochronę w postaci przejęcia spłaty kredytu, gdy stracimy pracę.

Zanim zdecydujemy się na wykupienie takiej polisy, musimy bezwzględnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). To one określają zakres ochrony, jaką otrzymamy.

Utrata pracy nie zawsze oznacza to samo

Przed wykupieniem polisy należy zorientować się, co ubezpieczyciel rozumie pod pojęciem utraty pracy objętej zakresem ochrony, żeby potem nie przeżyć rozczarowania. Trzeba wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawsze przejmie ciężar spłaty zadłużenia, gdy stracimy źródło dochodu. Jest to dokładne określone w OWU. Ważne w tym wypadku są różne ograniczenia i wyłączenia ochrony.

Zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje sytuację utraty pracy na podstawie rozwiązania umowy z winy pracodawcy, a nie pracownika. Przeważnie również rozwiązanie umowy za porozumienie stron wyklucza ochronę ubezpieczeniową.

Niestety, nie będziemy również mogli skorzystać z ochrony polisy w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony. Bywa również, że zanim firma ubezpieczeniowa przejmie zobowiązanie, żąda od ubezpieczonego uzyskania statusu bezrobotnego i od daty rejestracji w urzędzie pracy ochrona zaczyna działać.

Gdy jednak utrata pracy zostanie uznana przez ubezpieczyciela, ten przejmuje spłatę zadłużenia kredytobiorcy. Kwota, a także okres, w jakim będzie dokonywana taka spłata, są zawsze określone w umowie (najczęściej 12 rat).

Nie tylko koszty

Wykupienie ubezpieczenia do kredytu to oczywiście koszty, ale jak za chwilę się przekonamy, nie tylko. Za polisę zapłacimy albo z góry, albo składka zostanie doliczona do rat. Pierwsza opcja jest uzależniona od kwoty kredytu i może to być wysoka składka, nawet kilka tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o rozłożenie opłaty na raty, zazwyczaj zapłacimy kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jednak w ogólnym rozrachunku może się okazać, że po kilkudziesięciu latach polisa będzie droższa niż przy jednorazowej opłacie.

Wspominaliśmy, że w tym wypadku ubezpieczenie to nie tylko koszt, ale również korzyść przy zawieraniu umowy kredytu. Po wykupieniu polisy bank może zwolnić kredytobiorcę z konieczności opłaty prowizji lub może obniżyć swoją marżę. 

Tomasz Słupczyński