Jak WIBOR wpływa na wysokość raty trwającego już kredytu mieszkaniowego?

2014-11-21 14:21:10

Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, muszą wiedzieć, jaki wpływ na wysokość rat miesięcznych ma WIBOR.

Co to jest WIBOR i na jakich zasadach funkcjonuje? WIBOR jest stopą procentową, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Na przykład WIBOR 3M odnosi się do takich pożyczek udzielanych na trzy miesiące. WIBOR jest wyliczany i podawany do ogólnej wiadomości każdego dnia roboczego o godz. 11.00. Jego wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ale także od wskaźników makroekonomicznych, np. poziomu PKB czy współczynnika inflacji.

Poziom oprocentowania kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów - zmiennej stawki WIBOR oraz stałej marży banku. Dlatego zmiany stopy WIBOR mają bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów, a tym samym wysokość rat i odsetek kredytowych. W większości polskich banków stawką bazową jest WIBOR 3M. W takiej sytuacji bank aktualizuje poziom stopy WIBOR w oprocentowaniu kredytu co 3 miesiące.

WIBOR ma więc kluczowy wpływ na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych, również dla kredytów mieszkaniowych wcześniej już udzielonych. Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich dwóch latach dziewięciokrotnie obniżała stopy procentowe. Te spadki mają wpływ na stawki WIBOR, czego z kolei konsekwencją jest coraz niższe oprocentowanie kredytów. Spadają więc raty miesięczne kredytów.

Uwaga - czasem może się zdarzyć, że miesięczne płatności klienta wcale nie muszą spadać pomimo obniżek stawki WIBOR. Może tak się dziać przy kredytach w ramach programu Rodzina na Swoim. W przypadku niższej stopy WIBOR niższa staje się też dopłata, a wówczas rata kredytu rośnie.

WIBOR dotyczy tylko kredytów w polskich złotych. Oprocentowanie kredytów walutowych oparte jest na innych stawkach - we frankach szwajcarskich LIBOR CHF, zaś w euro LIBOR EUR lub EURIBOR.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam