Kiedy oczekiwać zmian w oprocentowaniu spłacanego kredytu hipotecznego?

2014-12-11 11:21:54

Decydując się na kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi się liczyć z ryzykiem zmiany oprocentowania kredytu. Kiedy należy się tego spodziewać?

Kredyty hipoteczne to zobowiązania zaciągane nawet na kilkadziesiąt lat. Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w Polsce może przez ten czas znacznie się zmienić - zarówno na niekorzyść kredytobiorcy, jak i samych banków. Kredytodawcy, pożyczając duże sumy pieniędzy, muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć przed potencjalnymi stratami. Te mogłyby wyniknąć np. z tego, że za kilka lat oprocentowanie, które dziś uznajemy za wysokie, będzie uważane za niskie i nieopłacalne dla wierzycieli.

By móc dostosowywać na bieżąco wysokość kosztów spłacanego kredytu, a konkretnie kosztów odsetkowych, oprocentowanie nominalne jest oparte na dwóch elementach: stopie bazowej i marży banku. W przypadku kredytów złotowych stopą bazową będzie WIBOR, którego wysokość uzależniona jest pośrednio od wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez RPP.

Od wielu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie obniżała stopy procentowe, a wskutek tego obniżeniu ulegała również stawka WIBOR. Jeśli stopą bazową jest WIBOR 3M, banki raz na trzy miesiące aktualizują oprocentowanie nominalne obsługiwanych kredytów, jeśli WIBOR 3M uległ zmianie. Często w umowach zaznaczone jest, że wymagana jest zmiana WIBOR-u o konkretną minimalną wartość, np. o 0,5 p.p. Jeśli będzie to zmiana mniejsza, oprocentowanie nominalne w otwartych umowach nie zmieni się.

Jeżeli kredyty oparte są na stawkach WIBOR 6M czy 12M, zmiana oprocentowania następuje w odstępie 6 lub 12 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że kredytobiorcy nie muszą godzić się na wahania oprocentowania swojego zadłużenia. Mogą zdecydować się na kredyt z oprocentowaniem stałych. Pamiętajmy jednak, że zwykle będzie ono stałe tylko przez określony czas (przeważnie 3-5 lat), po czym będziemy zależni od wahań wartości WIBOR-u.

Obecnie najlepiej poszukać na rynku bankowym kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, z uwagi na niski obecnie WIBOR. Przy stałym oprocentowaniu kredytu można w budżecie domowym zaplanować kwotę przeznaczoną na ratę miesięczną kredytu. Przy oprocentowaniu zmiennym korzystne jest, jeżeli RPP obniża stopy procentowe, ale nie należy się łudzić, że tak zawsze będzie. Kiedyś stopy procentowe zaczną rosnąć, a wraz z nimi oprocentowanie kredytów hipotecznych i wysokość spłacanych przez nas rat.

Decyzja o ubieganiu się o kredyty hipoteczne jest decyzją na lata, bowiem są to kredyty długoterminowe. Jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla rodziny. Najlepiej, jeżeli w wyborze jak najkorzystniejszego kredytu pomoże nam doradca finansowy lub skorzystamy z porównywarki kredytów Comperia.pl.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam