MdM a zakup nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej

2014-11-14 11:50:51

Przystąpienie do kredytu MdM wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Przede wszystkim istnieją w programie ograniczenia związane z wiekiem kredytobiorcy, metrażem mieszkania lub domu i wiele innych, podobnych obostrzeń. Wiele wątpliwości budzi możliwość zakupu mieszkań spółdzielczych, własnościowych. Jak to jest w praktyce?

Zgodnie z zasadami programu Mieszkanie dla Młodych, można zakupić lub wykupić mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem od spółdzielni mieszkaniowej, ale tylko pod warunkiem, że będziemy jego pierwszym nabywcą, który dany lokal zasiedla. Sam lokal musi ponadto spełnić wymagania związane z metrażem i ceną za metr kwadratowy. Limity te są ustalone z góry w programie MdM. Ile wynoszą?

Limit cenowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej zakupowanego mieszkania w ramach finansowego wsparcia programu MdM wyznacza średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wartości te są ogłaszane przez poszczególnych wojewodów i obowiązują w danych gminach. Wskaźniki są następnie mnożone przez współczynnik 1,1.

Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

Limity te wyznaczane są w 3 kategoriach:

  • obowiązujące dla stolic województw,

  • obowiązujące dla gmin sąsiadujących ze stolicami,

  • obowiązujące dla pozostałych miejscowości w danym województwie.

Bieżące limity cen dostępne są na stronie internetowej BGK.

Wiele wątpliwości budzi w potencjalnych uczestnikach programu także kwestia posiadania w przeszłości innych nieruchomości. W dawnym programie Rodzina na Swoim dopuszczało się możliwość przystąpienia do programu po zbyciu posiadanej nieruchomości. W przypadku programu Mieszkanie dla Młodych takiej możliwości nie ma.

Beneficjent programu MdM nie może posiadać mieszkania w momencie przystąpienia do programu, w przeszłości ani w trakcie uczestnictwa w programie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której potencjalny beneficjent posiada ułamkowe prawo do nieruchomości. Analogicznie do mieszkań własnościowych są traktowane mieszkania ze spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalu.  

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam