Zstępni i wstępni, czyli z kim możemy przystąpić do kredytu?

2014-10-31 15:07:40

Nie posiadając odpowiedniej zdolności kredytowej, możemy przystąpić do kredytu hipotecznego (także w ramach MdM-u) z innymi osobami. Mogą to być m.in. wstępni i zstępni - sprawdźmy, co te pojęcia oznaczają.

Do zaciągnięcia kredytu niezbędna jest zdolność kredytowa, którą szacuje bank na podstawie dostarczonych dokumentów. W zależności od udokumentowanych dochodów, kosztów utrzymania i comiesięcznych wydatków wnioskodawcy, przeliczenia te są rozbieżne w różnych bankach. Warto porównać oferty i poprosić o skalkulowanie zdolności kredytowej w kilku miejscach. Jeśli mimo starań nie uda się pozyskać kredytu samodzielnie, można poprosić o pomoc najbliższych.

Sprawdź też: Jak obejść brak zdolności kredytowej?

Rodzina i znajomi również mogą pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, dając gwarancję jego spłaty, podnosząc nam zdolność kredytową. Najczęściej wnioskodawcy przystępują do kredytu z uczestnictwem osób określanych jako wstępni i zstępni. Wstępni to przodkowie: rodzice i dziadkowie. Zstępni to dzieci i wnuki. Poza tym do kredytu mogą przystąpić: teściowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym i macocha, a w niektórych bankach także osoby, z którymi nie łączą wnioskodawcę więzy rodzinne.

Ograniczeniem jest zawsze wiek współkredytobiorców. Nie będzie on mógł przekroczyć okresu, w którym jeden z nich osiągnie maksymalny w dniu zakończenia umowy, dopuszczalny przez dany bank wiek.

Także w programie Mieszkanie dla Młodych przewidziano możliwość przystąpienia do kredytu dodatkowych osób. Mogą to być jednak tylko członkowie rodziny: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, teściowie, ojczym i macocha. Jeżeli rodzice, teściowie lub rodzeństwo pozostają w związkach małżeńskich i nie posiadają rozdzielności majątkowej, także ich współmałżonkowie muszą przystąpić do kredytu.

Osoby będące współkredytobiorcami w takim samym stopniu jak główny kredytobiorca gwarantują spłatę długu. Badana jest także ich zdolność kredytowa, pod uwagę brane są dochody i koszty życia, zaciągnięte pożyczki, posiadane karty kredytowe i tym podobne. Pozytywna weryfikacja i dokumenty, jakie są wymagane, zależą od konkretnego banku.

Sprawdź też: Nowelizacja ustawy MdM: będzie łatwiej o kredyt?

W przypadku kredytu w ramach MdM-u dodatkowi kredytobiorcy są niejako gwarantami spłaty kredytu, nie sa jego beneficjentami ani nie będą mieć uczestnictwa we własności nabywanej nieruchomości. Nie muszą przy tym spełniać wymagań (np. wiekowych), jakie są stawiane przed głównymi kredytobiorcami w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Poza tym dotyczą ich standardowe wymagania charakterystyczne dla kredytów hipotecznych.

Jeżeli zakup mieszkania jest koniecznością, a nie mamy udokumentowanej wystarczającej zdolności kredytowej, może warto rozważyć wzięcie kredytu z innymi członkami rodziny. Warto jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, by nie okazało się, że jednak raty przerastają nasze dochody.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam