AIG wprowadza nowe ubezpieczenie od porwań, okupów i wymuszeń

2014-12-30 11:10:07

AIG wprowadziło na rynek nową polisę, która gwarantuje ochronę finansową w przypadku wymuszeń, porwań i okupów. Produkt jest adresowany do klientów korporacyjnych prowadzących działalność za granicą.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AIG oferuje klientom korporacyjnym polisę od uprowadzenia, okupu i wymuszenia w nowych warunkach. Polisa K&R w nowej wersji to szersza, bardziej przejrzysta i czytelna ochrona w trudnych sytuacjach.

Jakie zmiany?

Zmiany w polisie sprowadzają się do OWU (ogólnych warunków ubezpieczeń) w nowej formule. Liczy ono teraz 7 stron i posiada zdecydowanie bardziej przejrzysty i czytelny układ. Wprowadzono także uproszczony sposób wystawiania polis oraz bardziej praktyczną dokumentację. Dla firm działających w branżach szczególnie zagrożonych przygotowano z kolei uproszczone 4-stronicowe wnioski zwane QuotePad.

Ochrona w ramach polisy

Polisa AIG to ochrona skierowana do członków zarządu i rady nadzorczej firmy. Ubezpieczenie chroni ponadto pracowników spółki lub organizacji. Co istotne, produkt ochronę zapewnia także małżonkom, dzieciom, rodzicom i krewnym pracowników danego podmiotu. Warto również nadmienić, że nowa polisa obejmuje też gości, którzy przebywają w obiektach danej firmy oraz osoby, które są zaangażowanie w przekazanie okupu i negocjacje przy porwaniach.

Zakres ochrony polisy

Polisa K&R oferuje ochronę na całym świecie. Dotyczy więc zarówno krajów Europy Zachodniej, jak i państw Ameryki Łacińskiej, Afryki czy Azji. Jej zakres ochrony obejmuje bogaty wybór świadczeń.

Polisa gwarantuje finansowanie działań kryzysowych. Chodzi tu choćby o negocjacje z porywaczami, współpracę z organami ścigania czy lokalnymi władzami. Polisa obejmuje też takie sytuacje jak ewakuacja i reagowanie na próby wymuszenia.

Firmy, które zdecydują się na skorzystanie z ubezpieczenia, mogą liczyć np. na zwrot wartość zapłaconego okupu. Ten zapis dotyczy także sytuacji, gdy okup zniknął lub został utracony. Z odszkodowania można pokryć również koszty ochrony, tłumacza, informatorów oraz usług medycznych i rehabilitacyjnych.

Cena produktu uzależniona jest od wielu zmiennych. Klienci mogą wybierać różne wersje ubezpieczenia tak, aby dostosować je do miejsca, w którym działają i aktualnej sytuacji. Możliwy jest zakup polisy na jednorazowy wyjazd lub polisy rocznej.

Emilia Kasińska