Na co zwracać uwagę, kupując ubezpieczenie na życie?

2014-12-29 08:11:21

Jeśli decydujemy się na polisę na życie, powinniśmy umieć rozpoznać, która oferta ubezpieczeniowa będzie dla nas najkorzystniejsza. Jeśli nie wiem, jak to zrobić, sprawdź nasze porady.

Gdy już zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia na życie, przyjdzie nam opłacać składki przez dość długi czas. Tym bardziej warto dokładnie przeanalizować różne oferty, by wybrać najlepiej do nas dostosowaną.

Podstawowa polisa na życie ma być przede wszystkim zabezpieczeniem dla najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zwykle zawierana jest na czas określony i jest to często kilkadziesiąt lat.

W tym wypadku warto zwrócić uwagę na kwotę, jaką otrzymają uposażeni (suma ubezpieczenia). Jeśli wybierzemy najtańszą opcję, pieniądze, które wypłaci naszym bliskim ubezpieczyciel po naszej śmierci, mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia im potrzebnej pomocy finansowej. A przecież ideą tego rodzaju polisy jest zapewnienie najbliższym godnego życia i odpowiednich środków na utrzymanie, gdy nas zabraknie. Dlatego najgorszym błędem jest w tym wypadku kierowanie się tylko ceną ubezpieczenia. Warto przeanalizować koszty utrzymania uposażonych, zgromadzone już środki na edukację dzieci, poziom oszczędności itp. Dopiero wtedy będziemy mogli stwierdzić, ile potrzeba pieniędzy, jakie zagwarantować ma polisa z ubezpieczenia na życie.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na zakupienie takiej polisy, warto również zastanowić się na rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia odpowiednio do naszych potrzeb. Możemy wykupić dodatkową ochronę, np. od poważnej utraty zdrowia lub od pobytu w szpitalu albo wykupić opcję assistance, czyli kompleksowe zabezpieczenie i pomoc lekarską nie tylko dla nas, ale również dla naszej rodziny. 

Oczywiście, przed podpisaniem umowy konieczne jest jej dokładne przeczytane i zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). To właśnie w tym dokumencie towarzystwo ubezpieczeniowe podaje, w jakim zakresie polisa chroni. Ważna jest także lista wyłączeń, tzn. sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Warto również wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób interpretują konkretne określenia, np. uszczerbek na zdrowiu. Z tego powodu należy w pierwszej kolejności zapoznać się z definicjami pojęć znajdującymi się przeważnie na początku OWU.

Powinniśmy również zwracać uwagę na takie zapisy, jak karencja, zmiany w umowie, możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia itp. Ważne, żeby dokładnie wiedzieć, co kupujemy i na jaką pomoc możemy liczyć ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Marzena Kazbieruk