Deponenci SKOK-u Wspólnota nie stracą pieniędzy

2014-09-15 14:41:45

Osoby, które posiadały depozyty w SKOK-u Wspólnota, nie muszą obawiać się utraty swoich środków.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 18 lipca 2014 roku decyzję o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota. KNF wystąpiła także z wnioskiem o ogłoszeni upadłości tej instytucji. W efekcie tych działań rozpoczęta została procedura odzyskiwania środków do 100 tys. euro, co gwarantuje ochrona ze strony Bankowego Fundusz Gwarancyjnego. W ten sposób depozytariusze SKOK-u Wspólnota nie muszą się bać, że ich środki tam zgromadzone na zawsze przepadną.

Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przewiduje, że dotychczasowi depozytariusze SKOK-u Wspólnota będą mogli wypłacać gwarantowane środki w PKO Banku Polskim. Można to zrobić w oddziałach banku w okresie od 28 lipca do 19 września tego roku. Jeśli zdecydujemy się na wypłatę środków po tym terminie, to będziemy mogli to zrobić w ciągu 5 lat bezpośrednio w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jeśli chcemy odzyskać nasze środki, to należy zgłosić się osobiście do wybranej przez nas placówki PKO Banku Polskiego. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. W oddziale banku możemy otrzymać wypłatę naszych środków w gotówce bądź w formie przelewu na wskazany przez nas rachunek bankowy. W sytuacji gdy wypłacamy więcej niż 30 tys. zł należy poinformować bank PKO z dwudniowym wyprzedzeniem. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie.

Środki, które posiadaliśmy na kontach SKOK Wspólnota można wypłacać tylko w złotówkach. Jeżeli mieliśmy depozyty w euro to i tak otrzymamy zwrot w złotówkach. Będzie tu zastosowany przelicznik z dnia 18 lipca 2014 roku czyli 4,1479 zł za 1 euro. Osoby, które miały w SKOK-u Wspólnota więcej niż 100 tys. euro mogą dochodzić kwoty powyżej gwarancji na drodze sądowej.

Procedura odzyskiwania środków z SKOK Wspólnota jest jak widać bardzo dobrze i przejrzyście zorganizowana. Jeśli pragniemy poznać dokładniejsze informacje to możemy zadzwonić na numer 801 302 302 (jest to numer krajowy) oraz 81 535 65 65 (telefony komórkowe, zagranica i kraj). Pod tymi numerami możemy dowiedzieć się więcej o samym procesie oraz wypłacie środków powyżej 30 tys. zł. Bankowy Fundusz Gwarancyjny możemy zaś skontaktować pod numerami 800 569 341 (bezpłatnie) a także 22 583 09 42/43/45.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam