O rodzajach kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw

2014-10-07 13:23:44

Kredyty bankowe niejednokrotnie są jedyną szansą dla przedsiębiorców na rozwiązanie problemów finansowych lub rozwój własnej działalności. Warto więc przyjrzeć się bliżej dostępnym na rynku produktom kredytowym.

W zależności od potrzeb, ale przede wszystkim możliwości finansowych, przedsiębiorcy mogą starać się o kilka różnych rodzajów wsparcia kredytowego dla prowadzonej przez siebie działalności. Najpopularniejszą i najprostszą formą takiego wsparcia jest dopuszczalne saldo debetowe przypisane do rachunku bieżącego. Każdorazowo bank określa indywidualnie dopuszczalny limit, który wraz z rozwojem działalności gospodarczej danej osoby i poprawą jej kondycji finansowej może być zwiększony. Dopuszczalne saldo debetowe gwarantuje właścicielowi konta szybki dostęp do dodatkowych środków pieniężnych w każdej chwili. Niestety limity dostępne w ramach salda w rachunku firmowym zwykle nie przekraczają 10 tys. zł, więc tego typu finansowanie służyć może głównie chwilowym potrzebom finansowym. Dodatkowo oprocentowanie kredytu w koncie jest z reguły dość wysokie.

Kolejną formą kredytu jest kredyt obrotowy na rachunku kredytowym. Jest on udzielany na określony cel dotyczący regulowania bieżących wydatków firmy, takich jak zobowiązania z ZUS-u i US-u, wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z kontrahentami itp. Tego rodzaju kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach przez okres od 3 do 12 miesięcy. Warunki jego wypłacania zależą jednak od negocjacji z bankiem. Przy jego przyznawaniu bank weryfikuje naszą zdolność kredytową i wymaga posiadania historii kredytowej. Rodzajem kredytu obrotowego jest też kredyt odnawialny, przyznawany na podobny cel i na postawie podobnych aspektów, z oceną płynności finansowej firmy na czele.

Najbardziej znanym rodzajem kredytów dla firm wydaje się być kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, może on być przeznaczony wyłącznie na inwestycje przewidujące rozwój przedsiębiorstwa, w tym modernizację i zakup nowych maszyn, urządzeń lub obiektów (np. hal produkcyjnych, magazynów). Kredyt ten charakteryzuje się stosunkowo niskim oprocentowaniem, ale też skomplikowaną procedurą jego przyznawania. Bank będzie wymagał od wnioskodawcy szeregu dokumentów, w tym kosztorysu i biznesplanu, a także sprawozdań z postępów w inwestycji.

Ostatnim rodzajem kredytów są kredyty hipoteczne, które w przypadku firm oznaczają inwestycje w nieruchomości powiązane z prowadzoną działalnością. Mogą dotyczyć także rozbudowy lub adaptacji nieruchomości do potrzeb prowadzonej działalności.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam