Skracamy firmie drogę po kredyt

2014-08-20 13:54:03

Masz firmę i chcesz wziąć kredyt bankowy. Dowiedz się, jak szybko i bezboleśnie skrócić firmie drogę po kredyt. 

Firmy, podobnie jak prywatne osoby, często szukają sposobu na dofinansowanie swojej działalności. Najczęstszym źródłem finansowania rozmaitych inwestycji przedsiębiorstw jest kredyt bankowy. Warto wiedzieć, jakie przeszkody trzeba pokonać, aby nasze przedsiębiorstwo mogło cieszyć się dodatkowym zastrzykiem gotówki.

Po pierwsze – musi pojawić się realna potrzeba dodatkowego źródła finansów, na przykład jakaś ważna inwestycja, która pomoże w rozwoju naszej firmy. Po drugie – musimy zgłosić się do banku w celu pobrania wniosku kredytowego. Najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie się do instytucji finansowej, która prowadzi rachunek naszego przedsiębiorstwa.

Trzecim punktem jest rozmowa z doradcą, który pomoże nam wybrać odpowiedni, optymalny produkt finansowy dla naszej firmy. Czwartym krokiem w drodze po kredyt bankowy dla firmy będzie wypełnienie wniosku kredytowego i skompletowanie wszystkich wymaganych przez bank dokumentów. Piąty krok to stworzenie biznesplanu, jeżeli jest on wymagany. Następnym krokiem będzie ustanowienie zabezpieczenia kredytu. Często banki odmawiają przyznania kredytu, ponieważ kredytobiorca nie jest w stanie ustanowić zabezpieczenia na kredycie.

Kolejnym działaniem będzie złożenie wymaganego kompletu dokumentów w oddziale banku. Następnie należy uregulować wszystkie wymagane opłaty za rozpatrzenie wniosku. Wysokość tych opłat może być różna i wahać się od 50 do 1500 złotych. Następnym krokiem w drodze po kredyt bankowy dla firmy jest analiza kredytowa. Po niej następuje podjęcie decyzji co do udzielenia – bądź nie – finansowania. Jeżeli jest ona pozytywna, bank przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy kredytowej. Wtedy też kredytobiorca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. Później następuje zawarcie umowy kredytowej pomiędzy przedstawicielem banku a osobą, która jest do tego uprawniona z ramienia firmy. Kolejnym krokiem jest przekazanie środków finansowych pochodzących z kredytu do dyspozycji firmy.

Jak widać, droga przedsiębiorcy po kredyt bankowy nie różni się aż tak bardzo od tego, co musi pokonać osoba prywatna. Owszem, jest więcej formalności, ale za to przedsiębiorca uzyska większą kwotę do dyspozycji. 

Emilia Kasińska