O wadach faktoringu dla firm

2014-09-15 08:14:22

Zatory płatnicze to jedna z najpoważniejszych barier w rozwoju każdej gospodarki. W Polsce z zatorami płatniczymi mamy do czynienia w niemal każdej branży, a rozwiązań, które mogą pomóc, jest niewiele. Jednym z nich jest faktoring, który jednak posiada pewne wady.

Faktoring to rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom na otrzymanie zapłaty natychmiast po wystawieniu faktury, pomimo iż kontrahent otrzymał długi termin płatności. Za wypłacenie środków w trybie natychmiastowym odpowiedzialna jest firma faktoringowa, która w zależności od rodzaju faktoringu może również przejąć ryzyko płatnicze na siebie. Choć rozwiązanie w swej prostocie wydaje się doskonałym pomysłem, to posiada cały szereg wad, o których warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na przetestowanie faktoringu w naszej firmie.

Koszt faktoringu

Pieniądze otrzymywane od firmy faktoringowej po wystawieniu faktury naszemu kontrahentowi są pomniejszane o dyskonto, które jest wynagrodzeniem faktora. Jednak wynagrodzenie to w zależności od branży i konkretnej firmy może doprowadzić do zupełnej nieopłacalności takiego rozwiązania. Warto również pamiętać, że firmy faktoringowe pieniądze na swoją działalność pozyskują bardzo często z banków, a więc siłą rzeczy ich usługi będą droższe niż zwykły kredyt obrotowy, ponieważ oprócz odsetek, jakie muszą zapłacić bankowi, liczą także na niemały zysk.

Niższa rentowność firm korzystających z faktoringu

Wynagrodzenie faktora powoduje zmniejszenie rentowności przedsięwzięcia prowadzonego przez klienta firmy faktoringowej. Jednak z drugiej strony należy zauważyć, że szybki dostęp do kapitału pozwala nim szybciej obracać, a więc koszty usługi faktoringowej mogą być odrobione z nawiązką.

Ograniczony dostęp

Nie każda firma może skorzystać z usług faktoringowych. Często faktorzy wybierają do współpracy jedynie te przedsiębiorstwa, które gwarantują odpowiedni obrót. Istnieje również grupa firm, które ze względów prawnych nie mogą skorzystać z faktoringu. Dostawcy dużych sieci handlowych, rozpoczynając współpracę z gigantami detalicznymi, mają bardzo często w umowach zapis o zakazie cesji wierzytelności.

Brak przejęcia ryzyka

Oferty z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta to niewielki odsetek wszystkich ofert dostępnych na rynku, a jeśli już takie się pojawiają, to są bardzo drogie. Powoduje to, że faktoring jest nieatrakcyjny dla firm działających w branżach, w których opóźnienia w płatnościach występują często, ponieważ gdy kontrahent nie zapłaci na czas, to faktor wyciągnie ręce po zwrot pieniędzy do swojego klienta.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam