Firmy leasingowe będą korzystać z BIK-u

2014-08-22 18:43:10

Biuro Informacji Kredytowej rozpoczyna współpracę z firmami leasingowymi, które będą przekazywać teraz do BIK-u pełną informację o umowach leasingowych podpisywanych z klientami.

Leasing jest jednym z głównych i popularniejszych narzędzi finansowych zapewniających stały rozwój w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Leasingodawcy zrzeszeni w Związku Polskiego Leasingu będą mieli teraz pełny dostęp do systemu wymiany informacji kredytowej.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana w 1997 r. przez Związek Banków Polskich na podstawie Ustawy o Prawie Bankowym (Dz.U.Nr 140). Podstawowe zadanie BIK-u to gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o zobowiązaniach oraz historii zobowiązań klientów banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz podmiotów spoza sektora bankowego. Baza BIK posiada obecnie dane o ponad 22 mln klientów indywidualnych i ich około 122 mln rachunków, jak również dane ponad pół miliona przedsiębiorców. Baza Informacji Kredytowej opiera się na podstawowej zasadzie wzajemności, czyli dostępie instytucji do wcześniejszej historii kredytowej w zamian za udzielanie własnych, bieżących informacji o swoich kredytobiorcach.

Co daje taka współpraca?

Dane z BIK, jak również bazy BIG InfoMonitor, zawierające między innymi dane o zaległych zobowiązaniach wobec dostawców usług telekomunikacyjnych oraz mediów, które pozwolą bardzo dokładnie zweryfikować potencjalnego leasingobiorcę. Dzięki temu rzetelni płatnicy z pozytywną historią kredytową w bazie BIK, będą mieć łatwiejszy dostęp do finansowania. Powinno to także uprościć procedury ubiegania się o leasing i mieć pozytywny wpływ na szybki rozwój tej formy finansowania. Jest jeszcze druga strona medalu – nieterminowe spłaty leasingu mogą skutecznie zamknąć dostęp części przedsiębiorstw do dodatkowych narzędzi finansowych.

Na wyniki tej współpracy będzie trzeba jeszcze poczekać. Grupa robocza pracuje obecnie nad formalnym kształtem i szczegółami tego porozumienia. Ilość firm leasingowych, które wezmą udział w tej „wymianie” będzie miała także ogromny wpływ na efektywność całego systemu.

Ilona Maciejuk