Ubezpieczenie pomostowe przy zakupie mieszkania na kredyt

2014-08-29 09:27:20

Koszty kredytu hipotecznego to nie tylko oprocentowanie oraz prowizja za jego udzielenie, ale również szereg ubezpieczeń, jakich wymaga bank. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe, które wiąże się z podniesieniem bezpieczeństwa interesów banku do czasu dokonania wpisu do księgi wieczystej nabywanego mieszkania czy domu.

Bank, udzielając kredytu hipotecznego, przez kilka do kilkunastu miesięcy nie będzie w pełni zabezpieczony, ponieważ nie będzie wpisany w księdze wieczystej jako wierzyciel hipoteczny. Na ten okres banki wymagają od klientów opłacenia ubezpieczenia pomostowego, które zazwyczaj przybiera formę podwyższonego oprocentowania, maksymalnie o 2 p.p. Okres oczekiwania na dokonanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się w dużej mierze z obciążeniem sądu prowadzącego księgę. Na wydłużenie tego okresu może mieć wpływ także wybór inwestycji deweloperskiej będącej w trakcie realizacji, ponieważ lokal nie będzie jeszcze miał wyodrębnionej KW, a bank już będzie wypłacał kolejne transze. W skrajnych przypadkach kredytobiorca może być zobligowany do opłacania takiego ubezpieczenia w formie wyższej marży nawet przez 2 lata.

Dlaczego dla banku tak istotny jest wpis do księgi wieczystej?

Księga wieczysta jest najważniejszym dokumentem dla każdej nieruchomości, ponieważ definiuje prawo własności oraz inne prawa, jakimi jest obciążona nieruchomość. Bank, udzielając kredytu, jest wpisywany jako wierzyciel hipoteczny w dziale IV KW. W sytuacji, gdyby doszło do egzekucji z nieruchomości nawet z innego tytułu interesy wierzyciela hipotecznego są najlepiej zabezpieczone, a więc bank otrzyma pieniądze w pierwszej kolejności. Dopiero, jeśli coś zostanie z licytacji, to komornik rozdzieli tę kwotę pomiędzy pozostałych wierzycieli.

Czy można skrócić okres opłacania ubezpieczenia pomostowego?

Niekiedy można w trakcie negocjacji warunków kredytu znacząco zmniejszyć składkę ubezpieczenia pomostowego. Na czas oczekiwania na wpis ma obciążenie sądu prowadzącego KW, a więc osoby kupujące nieruchomości w mniejszych miastach mają nieco lepszą sytuację. Okres opłacania ubezpieczenia pomostowego można za to skrócić, jeżeli decydujemy się na zakup mieszkania w inwestycji deweloperskiej, która jest dopiero w trakcie realizacji. Jeśli ustalimy harmonogram wpłat do dewelopera w taki sposób, aby kredyt był nam niezbędny wraz z ostatnią wpłatą, to w praktyce koszty takiego ubezpieczenia będziemy ponosić już po oddaniu mieszkania.


 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam