Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów?

2014-09-08 10:42:56

Oprocentowanie kredytów i wysokość spłacanych przez nas rat jest zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest WIBOR.

Zaciągając kredyt i analizując oferty banków, można się zastanowić, dlaczego między różnymi rodzajami kredytów występują różnice w oprocentowaniu. Zjawisko to powtarza się praktycznie w przypadku każdej instytucji, co oznacza, że nie tylko od samych banków zależy wysokość oprocentowania. Na jego ostateczny poziom wpływ ma bowiem wiele czynników, a jednym z nich jest WIBOR.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku. Jest ona obliczana na postawie średniej arytmetycznej wyciąganej z oprocentowania kredytów udzielanych przez największe banki w kraju. W zestawieniu tym eliminowane są wartości skrajne. W najprostszym tłumaczeniu oznacza to, że największe banki określają, na jakich warunkach są w stanie udzielić pożyczki innym bankom, po czym wszystkie wartości poddawane są tzw. fixingowi WIBOR, czyli wyznaczaniu jego wartości.

Skoro więc to właśnie WIBOR ma wpływ na oprocentowania pożyczek międzybankowych, to musi on też w konsekwencji wpływać na oprocentowanie kredytów konsumenckich. Bank bowiem z pewnością będzie w pierwszej kolejności chciał odzyskać kwotę, którą sam będzie zmuszony spłacić w związku z pożyczeniem środków na rynku międzybankowym. Sama wysokość stawki WIBOR jest zależna nie tylko od sytuacji na rynku, ale też od przyjętego przez bank okresu czasowego, na jaki sam pożyczy pieniądze, a który będzie podstawą ustalania ostatecznego oprocentowania.

Następnie do WIBOR-u dodać należy określoną przez bank marżę, która jest już jednak wewnętrzną sprawą banku i negocjacji z samym klientem. Kolejna kwestia to oczywiście opłaty dodatkowe, a także różnego rodzaju zabezpieczenia i sam rodzaj kredytu.  

Warto też zwrócić uwagę na zachowanie banku w przypadku zmian wskaźnika WIBOR. Jego podwyższenie może bowiem zmniejszyć zysk banku lub skłonić tę instytucję do podwyższenia marży, w celu "odpracowania" strat. Zazwyczaj jednak to marża jest stała, a zmiany wskaźnika WIBOR powodują ewentualne podwyższenie lub obniżenie rat za dany okres. Warto mieć świadomość zasad ustalania oprocentowania przy każdym zaciągniętym kredycie, aby w pewnym momencie nie być zaskoczonym zmianami.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam