Nawet 12 proc. dotacji do kredytu ekologicznego w BOŚ Banku

2014-08-26 14:45:53

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować przedsięwzięcia związane z redukcją emisji dwutlenku węgla i zmniejszaniem zużycia energii, mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytowania w BOŚ Banku. Firmy mogą uzyskać nawet 12 proc. dotacji do kredytu ekologicznego.

Bank Ochrony Środowiska oferuje klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw kredyt Energia na Plus. Jest on udzielany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Efektywności Energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Kredyt SMEFF EE). Korzystające z kredytowania firmy mogą liczyć na spłatę nawet 12 proc. kapitału udzielonego kredytu, która jest finansowana przez Unię Europejską.

Środki uzyskane z kredytu mają służyć redukcji emisji dwutlenku węgla i zmniejszeniu poboru energii w obrębie infrastruktury przemysłowej. W celu uzyskania wsparcia należy złożyć w oddziale BOŚ Banku wniosek i wszelkie dokumenty potrzebne do weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, a także załączniki dotyczące realizowanego projektu. Te mogą dotyczyć modernizacji już istniejących budynków przemysłowych lub mieszkalnych, obejmującej np. termomodernizację, wymianę systemów grzewczych, oświetlenia czy wszelkich innych odbiorników energii elektrycznej. Wsparcie obejmuje również budowę systemów Odnawialnych Źródeł Energii.

Firma ubiegająca się o kredyt Energia na Plus z dotacją musi zrealizować inwestycję nie później niż do końca czerwca przyszłego roku, a jej rozpoczęcie nie mogło nastąpić przed 18 lutego bieżącego roku. Dodatkowo umowa kredytowa musi zostać podpisana do końca 2014 roku, a sam udział w programie musi zostać zatwierdzony przez Europejski Bank Inwestycyjny. Maksymalna kwota kredytu wynosi 12,5 mln euro, przy czym nie może to być więcej niż 85 proc. wartości całej inwestycji. Dotacja z kolei może wynieść do 12 proc. kwoty kredytu i nie więcej niż 120 tys. euro. Okres kredytowania wynosi 10 lat dla przedsięwzięć dotyczących modernizacji obiektów i infrastruktury przemysłowej i 15 lat dla projektów obejmujących budowę systemów OZE. Wszelkie opłaty i prowizje będące wewnętrzną sprawą banku są negocjowane indywidualnie.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam