Zasady przyznawania kredytów dla firm

2014-10-07 16:17:54

Korzystanie z kredytów to dla wielu przedsiębiorców chleb powszedni. Bez bankowych pożyczek często nie sposób wyprowadzić firmę na prostą. Osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z biznesem powinny zatem poznać podstawowe zasady przyznawania tego typu wsparcia.

Na rynku usług finansowych istnieje kilka banków, które chętnie wspierają przedsiębiorczość. Część z nich istnieje wręcz wyłącznie na potrzeby biznesu i oferuje produkty dedykowane firmom. Warto też podkreślić, że w zależności od potrzeb firmy możemy spotkać wiele rodzajów kredytów, a ich odpowiedni dobór do planowanej inwestycji lub ustabilizowania sytuacji finansowej może przynieść naprawdę duże oszczędności w stosunku do kredytów zaciąganych bez większej analizy rynku.

Przedsiębiorca zdecydowany na skorzystanie z usług banku powinien w pierwszej kolejności nastawić się na większe wymogi formalne niż ma to miejsce w przypadku kredytów dla osób indywidualnych. W każdym przypadku konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także o nadaniu numerów NIP i REGON. Dokumentami, które potwierdzają rzetelność firmy w regulowaniu wszelkich należności, będzie z kolei potwierdzenie wpłat do urzędu skarbowego i składek do ZUS-u. W przypadku mniejszych firm i niskich kwot kredytów może się wręcz okazać, że dokumenty te będą wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W przypadku wyższych kwot pożyczek musimy jednak liczyć się z bardziej skomplikowaną procedurę weryfikacji finansów firmy. W zależności od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa), konieczne będzie przedstawienie podsumowania z KPiR, okazanie ewidencji przychodów lub wspomnianych wcześniej potwierdzeń uiszczania wpłat do ZUS-u i US-u.

Zdecydowanie więcej pracy przysporzy każdemu przedsiębiorcy wnioskowanie o kredyt inwestycyjny lub hipoteczny. W pierwszym przypadku bank prawdopodobnie zażąda od nas biznesplanu i kosztorysu całej inwestycji, w drugiej natomiast udokumentowania prawa własności do nieruchomości i pokrycia kosztów notarialnych. W kwestii kosztów niejednokrotnie możemy być negatywnie zaskoczeniu koniecznością wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego, niezależnie od tego, czy będzie on rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie. Choć taka opłata może nas kosztować nawet 1000 zł, to warto pamiętać, że kredyty dla firm udzielane są na zdecydowanie korzystniejszych warunkach niż kredyty dla osób prywatnych i nawet dodatkowe opłaty nie zmieniają takiego stanu rzeczy.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam