Weksel in blanco - ciężki oręż w rękach banku

2014-07-09 10:12:53

Weksel in blanco był niegdyś jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń przez banki. Choć obecnie korzysta się z niego rzadziej, warto wiedzieć, jakie możliwości zyskuje kredytodawca w zakresie odzyskania długu, stosując weksle.

Konsumenci zainteresowani wzięciem kredytu w banku mogą spotkać się z sytuacją, gdy bank zażąda od nich wystawienia zabezpieczenia wekslowego. Weksel zabezpieczający ma postać in blanco. Nie ma więc spisanych na nim szczegółowych danych dotyczących ewentualnej wypłaty. Ogólne założenie jest takie, że w przypadku, gdy kredytobiorca będzie miał problemy ze spłatą swojego zobowiązania, weksel zostanie wypełniony. Oczywiście sposób wypełnienia kredytu nie jest dowolny. Podpisując umowę kredytową z takim zabezpieczeniem, obie strony tworzą deklarację wekslową. Taka deklaracja określa to, w jaki sposób weksel może być wypełniony.

Osoby, które nie mają problemów ze spłatą kredytu, nie powinny obawiać się tego rodzaju zabezpieczenia. Nie będzie ono z pewnością wykorzystane. W sytuacji, gdy mamy jednak pewne trudności w spłacie rat kredytowych, weksel in blanco może zostać użyty przez bank, albo przez inny podmiot.

W tym miejscu otwiera się przed nami drugi wymiar sytuacji z wekslem in blanco. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że weksel wystawiony dla banku będzie użytkowany tylko przez bank. W praktyce jednak może tak w ogóle nie być. Polskie prawo pozwala na przenoszenie praw własności do weksli i dotyczy ono w równej mierze banków. One również mogą dokonać cesji weksli in blanco. W efekcie w razie problemów ze spłatą spłatą weksla egzekwować będzie od nas nie bank, ale jakaś inna osoba lub podmiot prawny.

Kredytobiorcy, którzy znajdą się w takiej sytuacji, muszą pamiętać, że niekoniecznie może ona się skończyć pomyślnie. Nowy właściciel weksla może egzekwować go w sposób niezgodny z deklaracją wekslową podpisaną z bankiem. W takich sytuacjach jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu i dochodzenie swoich praw.

Jak widać, weksel in blanco to ciężki oręż w rękach banku. Może on swobodnie go scesjonować. Na szczęście polskie prawo pozwala kredytobiorcy zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Wystawiając weksel dla banku możemy zastrzec, że nie może on być przenoszony na żadnego innego właściciela. Wystarczy określić jasno takie informacje. Jeżeli więc nawet zostałby on przeniesiony, to mamy niepodważalny argument w sądzie. Jest to rozwiązanie, które znacznie zwiększa możliwości i władzę kredytobiorcy.

Tomasz Słupczyński