Marża i WIBOR, czyli o całkowitym koszcie kredytu

2014-07-25 13:17:04

Osoby zaciągające kredyty w większości przypadków nie wiedzą, za co tak naprawdę płacą i co składa się na całkowity koszt kredytu. Postaramy się to wyjaśnić.

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w każdym przypadku oznacza konieczność spłacania określonej wysokości rat. Te składają się z części kapitałowej i odsetkowej. O ile zwrot pożyczonego kapitału jest oczywisty, gdyż zwracamy do banku to, co pożyczyliśmy, o tyle koszty odsetkowe to już zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa.

Przede wszystkim należy podkreślić fakt, że pożyczone z banku pieniądze zazwyczaj nie należą do samego banku, a są przez niego pożyczone. Mogą to być pieniądze klientów zgromadzone na lokatach, ale też pożyczki z innych banków. Tego typu działalność jest całkowicie naturalna, jednak wiąże się z kosztami dla samego banku. W celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi cenami na rynku międzybankowym banki wykorzystują wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), oznaczający referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.

WIBOR jest wyznaczany dla różnych okresów czasu, od jednego dnia do roku. Jego wysokość, określona procentowo, jest pierwszym i najważniejszym kosztem dla klienta, ale nie stanowi zysku dla samego banku. W tym celu stosowana jest marża.

Marża zawsze doliczana jest do wykorzystywanego przez bank wskaźnika WIBOR. Ten drugi jest jednak zmienny, co teoretycznie może oznaczać, że jego podwyższenie zmniejszy zysk banku. W tym celu banki stosują zasadę, w myśl której marża jest zawsze stała, a więc zysk jest niezależny od zmian oprocentowania na rynku międzybankowym. Stawka WIBOR plus marża to podstawowy koszt każdego kredytu. Podstawowy, ale nie jedyny.

W większości przypadków musimy liczyć się z opłatami dodatkowymi, na czele z prowizją. Ta jest określana procentowo i zależna od kwoty zobowiązania. Ponadto niezwykle ważne jest zapoznanie się z warunkami umowy i tabelą opłat i prowizji, w których znaleźć możemy również inne koszty związane z obsługą kredytu czy dodatkowymi opłatami, np. za wcześniejszą spłatę. Warto też dowiedzieć się, czy oprocentowanie kredytu jest stałe czy zmienne. Oba rozwiązania mają bowiem znaczny wpływ na wysokość naszej raty w przyszłości.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam