Jak przebiega restrukturyzacja kredytu?

2014-06-30 18:50:34

Umowa kredytowa spisywana z bankiem obowiązuje obie strony, ale w określonych okolicznościach możliwe są zmiany w umowie, czyli restrukturyzacja kredytu. Na czym ona polega?

Każdy kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytowej powinien dokładnie ją przeczytać. W istocie niewiele osób czyta umowy kredytowe, najczęściej napisane drobnym drukiem, kilkustronicowe, niezrozumiałe dla większości kredytobiorców. Umowę kredytową można wziąć do domu i przeczytać w obecności prawnika, ale taka praktyka to rzadkość. Banki wiedzą o tym doskonale, więc często ujmują w takich umowach klauzule niekorzystne dla kredytobiorców. Czy możliwe są zmiany w umowach kredytowych?

Zmiany są możliwe, ale tylko w określonych przypadkach, np. jeżeli kredytobiorcy mają kłopoty ze spłatą zadłużeń kredytowych. Comperia.pl dokładnie wyjaśnia, kiedy i jak przeprowadzić restrukturyzację kredytu, czyli naniesienie zmian w umowie kredytowej. Mogą również wystąpić zmiany wynikające z decyzji banku. Jeśli mowa o kłopotach kredytobiorcy, zmiany w umowie dotyczą zazwyczaj wydłużenia okresu spłaty kredytu, zwiększenia oprocentowania lub wakacji kredytowych. Banki mają w swojej ofercie wakacje kredytowe i jeżeli dłużnik ma kłopoty ze spłatą swojego kredytu, bank może mu udzielić takich wakacji na uzbieranie potrzebnej kwoty do uregulowania swoich zobowiązań kredytowych.

Z kolei propozycje banków do wprowadzenia zmian w umowach najczęściej dotyczą zmiany rat lub podwyższenia kwoty kredytu. Jak się okazuje, nie tylko, bowiem w okresie największego kryzysu niektóre banki samoczynnie próbowały dokonać zmian w umowach kredytowych, podwyższając zabezpieczenia kredytów. Na szczęście nie udał im się ten zabieg, ponieważ aby zmienić warunki umowy, potrzebna jest zgoda dwóch stron, zaś takiej wówczas nie było. Dlatego banki przegrały i wszystko wróciło do normy.

Comperia.pl podkreśla, że restrukturyzacja kredytów jest możliwa i najczęściej dotyczy wydłużenia lub skrócenia okresu karencji. Pojawiają się też zmiany waluty, tak było jeszcze nie tak dawno, kiedy nagle skoczył w górę kurs franka szwajcarskiego. Restrukturyzacja kredytu może także dotyczyć wydłużenia okresu spłaty kredytu, umowa kredytu może zostać również zmodyfikowana przy wprowadzeniu przez bank dodatkowego zabezpieczenia, ale banki nie mogą tego robić samoczynnie. Jeżeli klient stara się o kredyt, powinien zdawać sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji, jakie niesie za sobą zaciągnięcie zobowiązania, z restrukturyzacji również.

Marzena Kazbieruk