Finansowanie farm wiatrowych w Polsce

2014-07-28 10:30:46

Jeśli chcemy wybudować farmę wiatrową w Polsce, możemy skorzystać ze wsparcia finansowego banku. Gdzie uzyskać atrakcyjną pożyczkę na ten cel?

Zielona energia staje się coraz ważniejszym elementem rynku energetycznego. Zainteresowanie tym zagadnieniem jest coraz większe zarówno wśród konsumentów indywidualnych, którzy chcą się stać prosumentami, jak też przedsiębiorstw, pragnących zapewnić sobie w tym zakresie tańsze rozwiązanie. Budowa instalacji pozwalających na wykorzystywanie energii alternatywnej jest wspierana nie tylko przez instytucje rządowe, lecz także organy UE. Na finansowanie inwestycji w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł przeznaczane są kredyty współfinansowane z pieniędzy unijnych.

Energia ze źródeł odnawialnych

Rozwój innowacyjnych technologii w zakresie użytkowania zielonej energii pozwala na realizowanie kompleksowych przedsięwzięć. Projekty zasilania energią odnawialną mogą dotyczyć zarówno modułów energetycznych stosowanych w przemyśle morskim, kolejowym, jak i energetycznym oraz do tworzenia projektów kogeneracyjnych oraz zasilania rezerwowego. Indywidualne rozwiązania pozwalają na tworzenie instalacji kogeneracyjnych, wykorzystanie agregatów, silników przemysłowych. Profesjonalne firmy, do których należy m.in. Eneria zapewniają nowoczesne instalacje biogazowe czy projekty parków wiatrowych.

Parki wiatrowe

Wykorzystanie wiatru do produkcji energii jest jednym z najintensywniej rozwijających się alternatywnych sposobów na pozyskanie energii, zwłaszcza w Polsce. Kompleksowe rozwiązania pozwalają na budowę parków wiatrowych oraz innych niezbędnych elementów całej instalacji, takich jak drogi dojazdowe i place manewrowe, fundamenty pod turbiny, linie kablowe oraz systemy uziemień, stacje 110 kV / SN i linie 110 kV. Rozwiązania wspomnianej wcześniej Enerii to również planowanie i koordynacja prac oraz testy i badania kontrolne urządzeń i instalacji.

Jak sfinansować farmy wiatrowe?

Inwestorzy mogą pokryć koszty związane z budową kompleksowych instalacji farm wiatrowych oferowanych przez takie firmy jak Eneria za pomocą własnych środków lub korzystając z kredytów na preferencyjnych warunkach. Osobom fizycznym oraz prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą ciekawy produkt finansowy - „Kredyt Inwestycyjny Zielona Energia” oferuje bank BGŻ. Pożyczka pozwala na sfinansowanie budowy elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. Z kredytu mogą skorzystać inwestorzy pragnący zająć się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat w oparciu o indywidualne zasady spłaty kapitału oraz z zastosowaniem atrakcyjnego oprocentowania.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam