Dokąd po najtańszy leasing samochodowy?

2014-09-18 17:05:19

Gdzie powinniśmy szukać leasingu samochodowego, by uzyskać najbardziej korzystne warunki?

Leasing to alternatywna w stosunku do kredytów forma finansowania zakupu pojazdów, maszyn, a obecnie także innych ruchomości, a nawet nieruchomości. Z leasingu bardzo chętnie korzystają rolnicy oraz przedsiębiorcy. Wynika to ze stosowania przez leasingodawców uproszczonych procedur przy ubieganiu się o finansowanie. Dodatkowo leasing najczęściej nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy, dzięki czemu nie blokuje możliwości skorzystania z kredytu w przyszłości.  

Jak wybrać firmę leasingową?

Analizując oferty leasingu, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na szczegóły przedstawianej nam propozycji finansowania. Kierowanie się jedynie kosztem całkowitym przy ofercie leasingowej jest dobrym rozwiązaniem, ale ważne jest również zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami leasingu, które mogą znacząco wpływać na atrakcyjność oferty. Warto przy tym sprawdzić informacje dotyczące wiarygodności firmy leasingowej i ocenić jakości przeprowadzanej tam obsługi klientów.

Jak wybrać ofertę leasingu?

Koszt całkowity leasingu to bardzo istotny parametr, który służy do efektywnego porównywania ofert. Warto zwrócić uwagę, czy do kosztu całkowitego wliczana jest wysokość wykupu. Oprocentowanie leasingu najczęściej jest zmienne, ale może być również stałe. Warto również sprawdzić, w jaki sposób w danej umowie zmieniać się będzie rata leasingowa w zależności od zmian stóp procentowych.

Przy leasingu samochodu istotny jest również koszt rejestracji pojazdu. Najczęściej opłatę za tę czynność pobierają same firmy leasingowe. Z jednej strony firma może wymagać uiszczenia opłaty przed odbiorem samochodu, czyli opłata jest doliczana do czynszu inicjalnego. Z drugiej strony koszt rejestracji może być doliczany do raty leasingowej. Warto również sprawdzić, ile rzeczywiście przyjdzie nam zapłacić za rejestrację pojazdu, gdyż ceny usługi mogą się różnić w poszczególnych firmach.

Renata Grochowska