Komu grozi zwrot dofinansowania MdM?

2014-07-17 12:49:23

Mieszkanie dla Młodych to nie tylko same korzyści, ale też ograniczenia, jakie nakłada na kredytobiorców umowa o kredyt hipoteczny z dopłatą z BGK. Jeśli beneficjenci nie będą przestrzegali warunków umowy, mogą stracić prawo do finansowej pomocy.

„Mieszkanie dla Młodych” to program dofinansowania kredytów mieszkaniowych dla młodych osób. Pieniądze pochodzą ze środków publicznych. Wydawać by się mogło, że na dofinansowanie może liczyć każdy. Program został jednak tak skonstruowany, że w sytuacji wystąpienia problemów aplikujący może być zmuszony do zwrotu dotacji. Jest to środek zapobiegawczy, który służy wyeliminowaniu potencjalnych oszustw.

Sprawdź też: Nowelizacja MdM rozwiąże problem mieszkań od spółdzielni

Beneficjent programu MdM musi liczyć się ze zwrotem środków, gdy naruszy cztery podstawowe reguły. Dotyczą one okresu 5 lat od zawarcia umowy o kredyt:

  1. Po pierwsze, będzie trzeba zwrócić dofinansowanie do wkładu własnego w sytuacji, gdy dokonamy w tym czasie zbycia prawa własności lub współwłasności kupionego mieszkania.
  2. Po drugie, zwrot grozi nam, gdy wynajmiemy mieszkanie lub użyczymy je innej osobie.
  3. Po trzecie, nie wolno nam zmieniać sposobu użytkowania lokalu w sposób, który uniemożliwia mieszkanie. Chodzi tu o sytuacje, gdy przeznaczenie nieruchomości zostanie zamienione np. na lokal handlowy.
  4. Po czwarte, twórcy programu mogą zażądać zwrotu dofinansowania, gdy w ciągu 5 lat uzyskamy prawo własności lub współwłasności innego lokalu. Jedyną sytuacją, kiedy będzie to możliwe, jest spadek.

Jeśli nie spełnimy powyższych warunków, będziemy zmuszeni oddać dofinansowanie z programu MdM. Kwota zwrotu, który będziemy zmuszeni dokonać, jest wyliczana na podstawie następującego wzoru: wysokość zwrotu równa się kwocie uzyskanego dofinansowania pomnożonej przez ilość miesięcy do upływu 5 lat po podpisaniu umowy o preferencyjnych kredyt, dzielonej przez 60. Beneficjent, który naruszył zasady, zobowiązany jest do oddania otrzymanych pieniędzy za pośrednictwem banku, który udzielił mu finansowania. Czas zwrotu może być wydłużony lub skrócony. 60 dni na to ma beneficjent, który poinformuje o zdarzeniu odpowiednie organy. Jeśli tego nie zrobił, będzie musiał zwrócić dofinansowanie w ciągu 30 dni.

Sprawdź też: Ile kosztuje kredyt MdM w Banku Pekao?

Podsumowując, jeśli nie będziemy stosować się do wyżej opisanych wytycznych, to pewne jest, że nie wykorzystamy w pełni możliwości, jakie daje dofinansowanie w ramach MdM. Warto być tego świadomym i dokładnie przestrzegać regulaminu programu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam