Jak wypisać się z rejestru dłużników?

2014-06-20 09:21:00

Co począć, jeśli znaleźliśmy się w rejestrze dłużników niesłusznie? W jaki sposób wykreślić swoje nazwisko z czarnej listy?

Jeśli niesłusznie znaleźliśmy się na jednej z list dłużników, powinniśmy przede wszystkim dążyć do usunięcia naszych danych z rejestru. Zdarza się, że w tego typu rejestrach dane są długo nieuaktualniane przez wierzycieli, zatem wykreślenie nas może nastąpić tylko wskutek naszej indywidualnej interwencji. Należy wystosować pismo do jednostki, która przechowuje nasze dane. W piśmie powinna znaleźć się informacja o naszych danych osobowych, w tym numer pesel. Musimy też pamiętać o zamieszczeniu nazwy firmy, która przekazała nasze dane do rejestru z informacją o naszym długu. Kiedy nasze pismo dotrze do biura, nastąpi weryfikacja informacji tam zawartych. Jeżeli nasze pismo będzie budziło wątpliwości, biuro może zażądać od nas dołączenia dokumentacji potwierdzającej spłacenie długu. Należy pamiętać, że od dnia otrzymania pisma z biura mamy jedynie 14 dni na wysłanie stosownych dokumentów.

W sytuacji, kiedy Biuro Informacji Gospodarczej samo zorientuje się, iż zobowiązanie nie istnieje, ma obowiązek je usunąć z rejestru. Innym sposobem na wykreślenie konsumenta z rejestru dłużników jest po prostu przeczekanie. Informacje o dłużnikach są usuwane z systemu po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji. Maksymalny czas to 10 lat od momentu przekazania danych przez wierzyciela. Kolejną metodą na wypisanie się z rejestru jest zbycie naszego zobowiązania przez wierzyciela.

Jeżeli podejrzewamy, że nasze dane widnieją w jednym z BIG-ów, warto zarejestrować się na stronie owego biura. Będziemy mogli wówczas dowiedzieć się, z jakiego powodu znaleźliśmy się w bazie lub kto kierował zapytania na nasz temat. Raporty o własnej osobie dostępne są bezpłatnie dwa razy do roku.

Ilona Maciejuk