Kiedy bank obciąży długami poręczyciela kredytu?

2014-05-28 16:10:00

Kiedy kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank może żądać spłaty zaległego długu od poręczyciela.

Kiedyś starający się o kredyty nie mieli raczej problemów ani z uzyskaniem kredytów, ani ze znalezieniem poręczycieli, którzy zabezpieczali zwrot pożyczonych z banku pieniędzy. Poręczyciele ryzykowali niewiele, ponieważ kredytobiorcy zwykle spłacali swoje zobowiązania. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy banki nie mogąc wyegzekwować od kredytobiorców spłaty udzielonych kredytów, obciążały długami poręczycieli tych kredytów.

Kiedyś bankom najbardziej odpowiadało zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci poręczycieli i do chwili obecnej takie poręczenia są przez banki stosowane. Problem w tym, że obecnie niewiele osób decyduje się na poręczenie kredytowe, ponieważ – jak zauważa Comperia.pl – może się to skończyć finansowa katastrofą dla poręczyciela. Jeżeli kredytobiorca uchyla się od spłaty kredytu, bank obciąża długami kredytobiorcy właśnie poręczycieli.

Instytucja poręczyciela jest sprawą na tyle poważną, że na jej temat zawarte są odpowiednie przepisy w Kodeksie cywilnym. Wedle tych przepisów poręczyciel musi regulować zadłużenia dłużnika, jeżeli ten nie wywiązuje się z tego obowiązku. W omawianym przypadku chodzi o spłatę zabezpieczeń: ta jest najprostsza i dla banku, i dla starających się o kredyty. Poręczyciel, inaczej żyrant, nie ma z tego powodu żądnych profitów, a wprost przeciwnie: same problemy. Najczęściej  poręczycielami są osoby z najbliższej rodziny lub bliscy znajomi czy też przyjaciele starających się o kredyty. Musimy pamiętać, że udzielając takiego poręczenia, ograniczamy własną zdolność kredytową. Przed związaniem się umowa kredytową każdy poręczyciel powinien znać swoje prawa i obowiązki.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zobowiązania żyranta nie powinny przekraczać zobowiązań dłużnika. Powinien być świadomy, że musi spłacić zobowiązania dłużnika wraz z odsetkami. Jeżeli termin spłaty długu nie jest określony, żyrant ma prawo do odwołania się. Jeżeli w określonym terminie dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, wierzyciel powinien poinformować o tym w ustawowym terminie poręczyciela. Gdy jednak nastąpi spłata kredytu, wierzyciel, a także dłużnik powinni o tym powiadomić poręczyli. Jeżeli jednak dłużnik ociąga się ze spłata swoich zobowiązań, poręczyciele muszą spodziewać się wizyty windykatorów lub komorników.

Ilona Maciejuk