Kiedy ubezpieczenie do kredytu zadziała?

2014-05-30 11:41:00

Banki już standardowo proponują ubezpieczenia kredytów, w przypadkach wielu pożyczek jest ono obowiązkowe. A czy rzeczywiście zapewnia właściwą ochronę?

Przed kryzysem nikt raczej nie słyszał o ubezpieczeniach kredytów. Dopiero kiedy banki zaczęły mieć kłopoty z odzyskaniem swoich należności od kredytobiorców, postanowiły użyć, jako jednego z zabezpieczeń, ubezpieczenia kredytu. Trzeba nadmienić, że ubezpieczenie kredytu jest odmiennie traktowane w różnych bankach. W niektórych instytucjach finansowych ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe, w innych pozosyaje ewentualnością. We wszystkich bankach jest natomiast obligatoryjne przy kredytach hipotecznych.

Kosztowne polisy

Ubezpieczenie kredytu generuje dodatkowe koszty. To z kolei rodzi problem, bowiem kredytobiorcy nie są pewni, czy ubezpieczenie kredytu, za które muszą zapłacić niemałe pieniądze, rzeczywiście ich chroni przed utratą pracy, chorobą czy wypadkiem. Jak się okazuje, ich obawy są uzasadnione, ponieważ ochrona takich ubezpieczeń jest prawie żadna. Jeden z analityków finansowych napisał, że banki pasą się na polisach. W dużej mierze to prawda, ponieważ nawet Komisja Nadzoru Finansowego ma wątpliwości, czy działania banków w tym kierunku są prawidłowe, z tej racji zamierza to dokładnie sprawdzić.

Klucz wyboru ubezpieczycieli

Jak stwierdzono, banki występują tu jako sprzedawcy, uprawnionego i ubezpieczającego, i wybierają tylko takie firmy ubezpieczeniowe, w których koszt ubezpieczenia jest niski, więc i ochrona jest mizerna. Banki nie uznają za stosowne informowania kredytobiorców o warunkach tych ubezpieczeń i zakresie ochrony, do czego Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza zastrzeżenia. Są też przypadki, kiedy firma ubezpieczeniowa, wypłacając bankowi odszkodowanie, zwraca się później do kredytobiorcy o zwrot poniesionych kosztów, co już zakrawa na jawną kpinę. Wobec takich kroków nie dziwi, że coraz częściej kredytobiorcy zadają pytania, czy kiedykolwiek wykupione przez nich ubezpieczenie zadziała.

Informacje o zakresie ubezpieczenia kredytu

Wydaje się, że w obecnej sytuacji nie mżna liczyć na to, że ubezpieczenie zafunkcjonuje. Dlatego przed podpisaniem umowy należy zażądać od banku informacji, jak wyglądają zapisy w polisie ubezpieczeniowej. Prawdopodobnie bank jej nie udzieli, ponieważ nie jest do tego zobowiązany. Komisja Nadzoru Finansowego zamierza to zmienić. Kredytobiorca powinien mieć wpływ na wybór firmy ubezpieczeniowej oraz polisy, którą ma podpisać. Proceder, jaki uprawiają od dawna banki, powinien być ukrócony, ponieważ nie leży to w interesie kredytobiorców, ale wyłącznie kredytodawców. Dlatego każdy ze starających się o kredyt powinien żądać od banku wglądu do umowy ubezpieczeniowej przed jej podpisaniem. Jeżeli bank będzie się ociągał, warto udać się do innej instytucji.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam