Co wpływa na zdolność kredytową?

2014-05-22 14:11:00

Bez zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie kredytu z banku nie uzyskamy. A od czego zależy owa zdolność?

Konsumenci, którym zależy na wzięciu kredytu, powinni na pierwszym miejscu zatroszczyć się o swoją zdolność kredytową. To właśnie ten wskaźnik ma dla nich znaczenie podstawowe. Zdolność kredytowa określa, na ile wiarygodnym i solidnym kredytobiorcą jest wnioskujący o pożyczkę. Obliczana jest ona przy wykorzystaniu kilkunastu parametrów. Warto wiedzieć, jakie to są parametry.

Na zdolność kredytową wpływa nasza aktualna sytuacja finansowa, a konkretnie - różnica pomiędzy miesięcznymi dochodami i wydatkami. W celu analizy wydatków kredytowych banki korzystają z raportów z BIK-u. W nim są gromadzone informacje na temat kredytów, sposobu spłaty, efektywności spłaty oraz ewentualnych opóźnieniach w regulowaniu rat i limitów kredytowych przez konsumentów oraz firmy. Te wszystkie czynniki są brane pod uwagę przez banki, które podejmują decyzje kredytowe.

Historia kredytowa wnioskodawców ma jeszcze inne, ważne znaczenie dla banków. Ważne, aby w naszym rejestrze znalazło się dużo pozytywnych informacji, np. takich, że terminowo spłacamy raty. W związku z tym zaleca się klientom wzięcie nawet mniejszego kredytu, byle tylko w BIK znalazła się informacja o tym, że jesteśmy solidnym kredytobiorcą. Jeśli historii kredytowej dana osoba nie posiada, bank nie będzie w stanie stwierdzić, na ile rzetelnie podchodzi do regulowania zobowiązań.

Na zdolność kredytową nie wpływa jednak tylko ilość posiadanych kredytów i dochody. Istotną rolą odgrywają także takie elementy jak rodzaj umowy, w ramach której pracujemy czy liczba osób w naszym gospodarstwie domowym, która pozostaje na naszym utrzymaniu. Te informacje nie znajdują się w BIK-u, ale bank pozyska je od samego wnioskodawcy. Bieżąca sytuacja finansowa kredytobiorcy jest istotna, ponieważ pozwala bankowi przewidzieć, czy w przyszłości kredytobiorca będzie wypłacalny. To właśnie dlatego tak przychylnie oceniani są wnioskujący z umowami na czas nieokreślony - mają bardziej stabilne zatrudnienie.

Tomasz Słupczyński