Karencji w ubezpieczeniu na życie da się uniknąć

2014-06-16 14:41:00

Decydując się na wykupienie polisy na życie, musimy liczyć się z okresem karencji. Czasami można jej jednak uniknąć.

Karencja w ubezpieczeniu na życie oznacza okres, w którym ubezpieczyciel unika odpowiedzialności za powstałe zdarzenia, czyli nie musi płacić nam odszkodowania. Jest to zabieg mający na celu zmniejszenie liczby osób, które chcą oszukać towarzystwa ubezpieczeniowe przez wykupienie polisy w momencie, kiedy np. dowiedzieliśmy się o chorobie. Gdyby okresy karencji nie istniały, wykupienie polisy w takim momencie gwarantowałoby wypłatę odszkodowania i stanowiłoby jawne oszukanie ubezpieczyciela. Okresy karencji dotyczą jednak różnych zdarzeń i dla każdej ich grupy mogą dotyczyć innego czasu.

Oczywistym faktem jest, że uniknięcie karencji w ubezpieczeniu na życie nie jest łatwym zadaniem. Ubezpieczyciel w większości przypadków nawet nie będzie brał pod uwagę możliwości jej skrócenia. Wszelkie warunki dotyczące tej kwestii są opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia i nie podlegają zmianom. Na szczęście jednak istnieje kilka sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może zrezygnować z okresu karencji.

Pierwszą z takich sytuacji są ubezpieczenia grupowe, zawierane zwykle przez przedsiębiorstwa. W przypadku większej liczby pracowników istnieje możliwość wynegocjowania lepszych warunków polisy, a te mogą obejmować skrócenie lub wykreślenie okresów karencji z umowy. Jest to na tyle kuszące rozwiązanie, że coraz popularniejszą praktyką jest tworzenie grup ludzi zainteresowanych zakupem polis i negocjowanie wspólnych warunków w ramach umów grupowych.

Pozostałe metody dotyczą ściśle określonych sytuacji. Jedną z nich jest przeniesienie ubezpieczenia z jednego towarzystwa do drugiego. Jeśli okres karencji upłynął już w przypadku pierwszej polisy, kolejny ubezpieczyciel nie ponosi ryzyka i może odstąpić od okresu karencji. Możliwe jest to także poprzez zwiększenie wysokości składki lub dopłacenie dodatkowych składek. W takiej sytuacji jednak sami narażamy się na mniej atrakcyjne warunki.

Ostatnią możliwością jest przejście dodatkowych badań lub wypełnienie ankiet medycznych i dostarczenie oświadczenie o stanie zdrowia osoby chcącej podpisać polisę. Oczywiście jakiekolwiek poświadczenie nieprawdy będzie się wiązało z uniknięciem odpowiedzialności przez ubezpieczyciela.

Emilia Kasińska