Przeniesienie konta do innego banku nie takie straszne

2014-04-30 20:05:00

Proces przenoszenia konta do innego banku wbrew pozorom nie jest wcale taki straszny. Jak to zrobić?

Zdarzają się sytuacje, w których niezbędne jest przeniesienie rachunku bankowego do innej instytucji. Można tego dokonać zarówno samodzielnie, jak i korzystając z pomocy oferowanej przez bank.

Samodzielnie przenoszenie rachunku

Po zdecydowaniu się na przeniesienie konta do innego banku, pierwszym krokiem powinno być otworzenie nowego rachunku w interesującej klienta instytucji oraz zamknięcie poleceń zapłaty na koncie, z którego planujemy zrezygnować. Numer nowego rachunku należy przekazać instytucjom takim jak np. ZUS czy US, a także pracodawcy. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które spośród wielu produktów bankowych korzystają jedynie z konta. W nieco trudniejszej sytuacji znajdują się klienci użytkujący większej liczby produktów finansowych. Zrezygnowanie z rachunku osobistego może być trudne np. wtedy, gdy konto jest zdefiniowane do pobierania z niego rat kredytowych. Podobnie, w przypadku lokat bankowych ich natychmiastowe zamknięcie może wiązać się ze stratami dla właściciela lokaty. Część produktów bankowych opiera się na długoterminowych umowach, których nie da się rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, gdyż zawierają one ściśle określone okresy wypowiedzenia, trwające nawet dwa miesiące.

Przeniesienie rachunku bankowego za pośrednictwem banku

Zgodnie z rekomendacjami Związku Banków Polskich klienci przenoszący rachunki osobiste mają możliwość skorzystania z pomocy banku. Klient powinien wówczas wypełnić formularz w nowej instytucji, która wyznaczy upoważnienie dla pracowników banku do przeniesienia finansów z dotychczas posiadanego rachunku na nowy, oraz poinformowania niezbędnych urzędów o zmianie numeru konta. Dodatkowo pracownicy bankowi mogą na nowym rachunku ustanowić wszelkie automatyczne płatności, które obowiązywały na poprzednim koncie. Skorzystanie ze wsparcia podczas przenoszenia ROR pozwala na skrócenie całego procesu.

Warto sprawdzić opłaty

Nie można zapominać, że otwierając rachunek, wielu klientów podpisuje umowy na warunkach promocyjnych, które zapewniają pewne korzyści finansowe, bonusy. Takie umowy wiążą się nierzadko z wymogiem prowadzenia konta przez określony okres, a zamknięcie rachunku przed czasem może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które mogą sięgać kilkudziesięciu złotych.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam