Na co zwracać uwagę w umowie leasingowej?

2014-05-29 18:02:00

Decydując się na skorzystanie z leasingu oraz podpisując umowę leasingową, warto zwracać uwagę na szczegóły. Na co konkretnie?

Leasing pozwala na skorzystanie z dodatkowego finansowania, które jest alternatywą do kredytów, a jakie pozwala na opłacenie zakupu niezbędnych środków trwałych, maszyn, samochodów czy sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy, działalności przedsiębiorstwa. Leasing jest specyficzną formą zobowiązania o charakterze finansowym, które nie zawsze jest dobrze rozumiane przez leasingobiorców, dlatego warto poświęcić czas na dokładnie przeanalizowania szczegółów podpisywanej umowy.

Na co zwracać uwagę w umowie leasingu?

W umowach leasingu mogą znajdować się dodatkowe ustalenia oraz zapisy, które mogą różnić się między firmami leasingowymi. W zapisach umowy leasingowej z pozoru tania oferta może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które podniosą koszty całej transakcji. Na początku warto zapoznać się z ogólnymi warunkami umów. W zapisach w nich występujących znajdują się informacje o warunkach dostawy oraz odbiorze przedmiotu leasingu, opłatach leasingowych i sposobach rozwiązania umowy.

Uwagę warto zwrócić na formę rozliczania umowy leasingu w sytuacji, gdy zostanie ona rozwiązania przed przewidzianym w umowie terminem. Zdarza się, że umowę trzeba rozwiązać przed terminem, a wówczas może się zdarzyć, że leasingodawca wymaga zapłacenia dodatkowych opłat ponad sumę rat kapitałowych, które pozostały do spłacenia. Dobrze, gdy w umowie odsetki od pożyczonej kwoty przy rozwiązaniu umowy naliczane są jedynie za okres korzystania z przedmiotu leasingu. W ten sposób można zabezpieczyć się przed dużymi kosztami, choćby na wypadek losowych zdarzeń, które wymuszą wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu. W ogólnych warunkach umowy warto również sprawdzić, czy przy wadach przedmiotu leasingu można odstąpić od umowy oraz jaka jest podstawa naliczania wszelkich opłat leasingowych.

Oprocentowanie i waluta

Przy podpisywaniu umowy leasingowej dobrze jest sprawdzić również sposób naliczania oprocentowania. W każdej racie występuje część kapitałowa oraz odsetkowa, którą spłaca leasingobiorca. Część odsetkowa, czyli koszty wynikające z oprocentowania, uzależniona jest przez leasingodawców najczęściej od stawki WIBOR. Gdy WIBOR rośnie, wówczas oprocentowanie również jest podwyższane. Warto sprawdzić, na jakich zasadach leasingodawca zapewnia również obniżenie wysokości odsetek, gdy WIBOR będzie się obniżał.

Przy podpisywaniu umów leasingu można decydować się również na wybór obcej waluty, jak np. euro. W takim przypadku należy brać pod uwagę, że taka umowa wiąże się z ryzykiem kursowym. Podpisując umowę przy niskim kursie, można się spotkać z wysokimi opłatami leasingowymi, gdy cena wybranej waluty znacznie wzrośnie.

Ilona Maciejuk