Co dzieje się z niespłacanym długiem?

2014-06-03 11:30:00

Niespłacane długi to coraz większy problem spotykany na polskim rynku kredytów oraz pożyczek. Co się dzieje z nieuregulowanymi zobowiązaniami?

Przeterminowanym kredytem w pierwszej kolejności zajmuje się bank. Instytucja może w każdej chwili sprzedać zobowiązanie innemu wierzycielowi. Sprzedaż odbywa się na drodze cesji, a podmiot kupujący przejmuje wszelkie prawa pożyczkodawcy. Wierzyciel, który zakupił dług od banku to najczęściej firma specjalizująca się w sekurytyzacji. Z dłużnikiem kontaktuje się za pośrednictwem firmy windykacyjnej, od której nierzetelny kredytobiorca otrzymuje informacje o proponowanych możliwościach spłaty zadłużenia.

Polubowne rozwiązanie sprawy długu

W firmach windykacyjnych z reguły łatwo wynegocjować elastyczne warunki spłaty. Zazwyczaj klient może liczyć na rozłożenie długu na wiele drobnych płatności, dostosowanych do jego indywidualnych możliwości finansowych. W odróżnieniu do sytuacji, w której długiem zajmuje się bank, w przypadku firmy windykacyjnej nie są naliczane opłaty za kontakty z klientami. Rosną jedynie odsetki ustawowe, więc nawet długi termin spłaty zadłużenia może być dla dłużnika korzystny. Dobrze wiedzieć, że wiele firm windykacyjnych oferuje również odstąpienie od części zadłużenia.

Biura Informacji Kredytowej

Jeśli pożyczkobiorca nie podejmuje prób negocjacji z firmą windykacyjną lub po ustaleniu zasad uregulowania długu nie dokonuje wpłat, wówczas firma windykacyjna może przekazać informacje o dłużniku do biur informacji gospodarczej lub kredytowej. Podobne działania podejmowane są w stosunku do tych osób, z którymi nie można nawiązać kontaktu. Po wpisaniu danego klienta do BIG lub zamieszczeniu negatywnego wpisu na jego temat  w BIK, spotyka się on z problemami przy zaciąganiu nowych zobowiązań. Jeśli nierzetelnym spłacającym jest przedsiębiorstwo, zdarza się, że może mieć również problemy w nawiązywaniu kontaktów z nowymi kontrahentami. Dobrze wiedzieć, że firma windykacyjna może również zdecydować się na odsprzedaż długu, choćby poprzez giełdy wierzytelności.

Pozew sądowy

Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Firmy windykacyjne decydują się na taki krok w ostateczności, a dla dłużnika jest to najmniej korzystna sytuacja. Postępowanie sądowe wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto ściąganiem długu zajmie się komornik, który również naliczy swoje opłaty, powiększające wysokość sumy, którą dłużnik musi spłacić.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam