Z ubezpieczeń do kredytów nie zawsze warto korzystać

2014-04-17 12:16:00

Ubezpieczenie do kredytu to rozwiązanie, które nie zawsze jest opłacalne dla kredytobiorcy.

Umowa kredytowa to zawsze ryzyko. Nie chodzi nam tu tylko i wyłącznie o perspektywę banku. Idzie również o perspektywę kredytobiorcy. Przecież on musi myśleć o tym, czy będzie w stanie spłacić na czas zaciągnięte zobowiązanie. W tej chwili jednak kredytobiorca może się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami ze spłatą należności,. wykupując polisę ubezpieczeniową do kredytu. Coraz częściej nie trzeba o nią nawet pytać. Otrzymamy taką propozycję od razu przy podpisywaniu umowy.

Kredytobiorca obecnie może wybierać pomiędzy takimi propozycjami polis jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowia oraz ubezpieczenie od utraty pracy. Takie polisy są specjalnie tworzone we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi z myślą o tym, aby dokładnie trafiać w potrzeby kredytobiorców. Najczęściej tego typu polisy zawierają dokładnie określoną listę sytuacji, których dotyczą. Najczęstsze to śmierć pożyczkobiorcy, poważna choroba (np. udar mózgu czy nowotwór), bezrobocie, trwałe inwalidztwo lub niezdolność do pracy (trwała bądź czasowa).

Zanim zdecydujemy się na podpisanie takiej umowy, warto zapoznać się z wyliczonymi w niej wyłączeniami. To właśnie one mogą nam uświadomić, że polisa do kredytu niekoniecznie bywa korzystna. W umowach ubezpieczeniowych najczęściej spotykanymi wyłączeniami są: samobójstwo, zarażenie wirusem HIV, prowadzenie pojazdu, który nie ma aktualnych badań technicznych lub to my nie mamy ważnych uprawnień  do kierowania nim albo pozostawanie pod wpływem narkotyków, leków czy alkoholu.

Oprócz warunków umowy (nie zawsze korzystnych) przy ocenie jakości danego ubezpieczenia należy uwzględnić fakt, że koszty takiej polisy wcale nie są niskie. Czasami może zdarzyć się nawet, że przekroczą one 20 proc. wnioskowanej kwoty. Trzeba przyznać, że taki udział to dość spore uderzenie po kieszeni.

Zdając sobie sprawę z pozytywów i negatywów polisy do kredytu, możemy podjąć świadomą decyzję, czy skorzystać z tego typu usługi dodatkowej. Oczywiście zawsze będzie to nasza indywidualna decyzja, która będzie wypadkową naszej sytuacji finansowej, możliwości i obaw. Ubezpieczenie kredytu to gwarancja bezpieczeństwa. Niemniej jednak częstokroć taka gwarancja jest okupiona dużymi kosztami finansowymi, na które nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. Reasumując, decyzja należy zawsze do wnioskującego.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam