Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

2014-04-03 19:09:00

Kredyt konsolidacyjny ułatwia spłatę wielu zobowiązań. Na czym dokładnie polega?

Kredyty konsolidacyjne nie są nowością na polskim rynku bankowym. Są kierowane do kredytobiorców, którzy mają zadłużenia w kilku instytucjach finansowych. Zobowiązania klientów mogą mieć różny charakter, mogą to być m.in.: kredyty konsumpcyjne, hipoteczne, samochodowe lub obciążenia na kartach kredytowych. Przeznaczeniem kredytu konsolidacyjnego jest spłata wszystkich wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Sprawdź też: Kredyt konsolidacyjny czy refinansowy?

Do podstawowych atutów konsolidowania kredytów zalicza się możliwość dokonania zamiany kilku pożyczek w jedną. Tak powstałe zobowiązanie cechuje wydłużony okres kredytowania, a spłacający może regulować jedną ratę.

Co zapewnia kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny umożliwia zmniejszenie raty w zamian za podwyższenie kosztów obsługi pożyczki. Obniżenie oprocentowania kredytu jest związane z wydłużeniem okresu kredytowania. Ze względu na to, że kredyt konsolidacyjny jest nowym zobowiązaniem zaciąganym przez konsumenta, bank jest zobligowany do zapewnienia klientowi nowej umowy kredytowej wraz z wręczeniem wzoru oświadczenia o możliwości odstąpienia od umowy (jak w przypadku każdego kredytu konsumenckiego, klient ma prawo rezygnacji z porozumienia zawartego z bankiem w ciągu 14 dni). Czynności związane z nowym kredytem mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Bank może naliczyć koszty związane z prowizją od udzielenia nowego kredytu, opłatą przygotowawczą. W przypadku niektórych ofert kredytów konsolidacyjnych klienci mają możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych, które można przeznaczyć na sfinansowanie dowolnego celu.

Formalności przy kredycie konsolidacyjnym

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego może wiązać się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Przede wszystkim, gdy zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość, w instytucji należy okazać dokumenty, które dotyczą mienia nieruchomego. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga z reguły nieco większych formalności niż kredyt konsolidacyjny gotówkowy, ale umożliwia zaciągnięcie wyższych kwot. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki jest udzielany na znacznie krótszy okres. Z tego powodu miesięczna rata po konsolidacji może być mniej korzystna, co będzie wynikało z wyższego oprocentowania.

Sprawdź też: Jak nie dać się nabić w butelkę, konsolidując kredyty?

W przypadku konsolidacji kredytów warto dokładnie policzyć możliwe do uzyskania korzyści. Dłuższy okres spłaty kredytu konsolidacyjnego będzie wiązał się z wyższymi całościowymi kosztami zobowiązania, wynikającymi z odsetek, które płaci się od wyższego kapitału i przez dłuższy czas. Nie bez znaczenia jest jednak również to, że jedna rata jest wygodniejsza do spłaty.

Tomasz Słupczyński