Promesa kredytowa, czyli bankowe obietnice bez pokrycia

2014-04-02 18:20:00

W odróżnieniu od decyzji kredytowej, promesa kredytowa jest wydaną na piśmie bankową propozycją warunków umowy kredytowej. Czy jest to dokument zawierający obietnice bez pokrycia?

Wstępna decyzja kredytowa jest najczęściej udzielana w formie ustnej podczas rozmowy z doradcą bezpośrednio w banku lub przez telefon. Jeśli nawet bank wyda decyzję kredytową na piśmie, to pozostaje ono wewnętrznym dokumentem banku. Ze względu na zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów oraz określania zdolności kredytowej coraz częściej wnioskodawcy spotykają się z odmową pożyczki. Taka sytuacja może zdarzyć się nawet pomimo wcześniejszej pozytywnej decyzji wierzyciela. 

Sprawdź też: Pożyczka na oświadczenie - czy można skłamać o zatrudnieniu?

Deklaracją, która zawiera warunki umowy kredytowej w formie pisemnej, jest promesa kredytowa. Przedstawiana klientom jest zarazem deklaracją zawarcia umowy kredytowej. Promesa kredytowa posiada określony wewnętrznymi przepisami banku termin ważności, który najczęściej wynosi 30 lub 60 dni. Dobrze wiedzieć, że promesa nie zawsze jest dokumentem wiążącym w zakresie udzielenia kredytu. W wielu promesach znajdują się zapisy, które wskazują, że pomimo deklaracji bank może odmówić wnioskodawcy wsparcia finansowego. W polskim prawie pojęcie promesy nie jest jednoznacznie zdefiniowane i zależy od wewnętrznych procedur w bankach lub ogólnych przepisów dotyczących udzielania kredytów w danej instytucji. Należy brać pod uwagę, że nie są to przepisy ogólnie obowiązujące.

Sprawdź też: Na ile szybkie są kredyty online?

Promesa może mieć różny charakter. Po pierwsze, może to być dokument, który zobowiązuje bank do udzielania kredytu na określonych warunkach. Ponadto może stanowić niewiążącą deklaracją kredytową. Należy brać pod uwagę, że promesa jest dokumentem, za który trzeba dodatkowo zapłacić. Ewentualne roszczenie z tytułu niezawarcia umowy kredytu na podstawie promesy kredytowej trzeba rozstrzygać przed sądem. Udowodnienie szkody spowodowanej przez bank w związku z niewywiązaniem się z promesy nie musi być skuteczne. Może to wynikać przede wszystkim z ofertowego charakteru promesy, która prawnie nie stanowi umowy przedwstępnej. Dokument jest obwarowany wieloma przepisami wewnętrznymi w postaci regulaminu banku. Bardzo często wewnętrzne przepisy instytucji są niejasne określone. Banki nie mają jednolitych procedur wewnętrznych, które dotyczyłyby wydawania promes czy deklaracji kredytowych. Poniesienie sporego wydatku na promesę nie musi oznaczać zapewnienia sobie bezpieczeństwa i pewności, że kredyt zostanie udzielony na warunkach z promesy lub w ogóle.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam