Kiedy bank odmówi pożyczki?

2014-04-03 16:19:00

Uzyskanie pożyczki w banku nie zawsze jest możliwe, nawet jeśli wnioskodawca otrzymuje regularne dochody. Kiedy bank odmówi kredytu?

Pieniądze w bankach są pożyczane klientom po zbadaniu ich zdolności i wiarygodności kredytowej. Każdy bank dokonuje analizy ryzyka kredytowego na podstawie danych konsumenta. Wierzyciel uwzględnia nie tylko uzyskiwane dochody, ale również m.in. miejsce zamieszkania, posiadane prawa własności nieruchomości, ruchomości, wiek, czas oraz miejsce pracy. Po poznaniu przywołanych informacji, instytucja określa scoring danego klienta, umożliwiający oszacowanie, czy pożyczenie określonej kwoty danemu wnioskodawcy nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem nieotrzymania zwrotu pieniędzy. Scoring jest tym wyższy, im wyższe jest zaufanie banku do klienta, budowane na podstawie historii współpracy konsumenta z instytucją. Między innymi z tego powodu znacznie łatwiej o kredyt w instytucji, w której ma się rachunek, na który regularnie wpływa wynagrodzenie. O kliencie korzystającym regularnie z jej produktów, instytucja ma znacznie większą wiedzę.

Dla większości banków podstawą do analizy ryzyka udzielenia kredytu konkretnej osobie jest ocena BIK. W Biurze Informacji Kredytowej zbierane są informacje dotyczące zaciąganych w przeszłości oraz spłacanych w danym momencie zobowiązań bankowych. Pozytywna, a zwłaszcza wysoka ocena punktowa w BIK, znacznie ułatwiają uzyskanie wsparcia finansowego. Brak danych w BIK, a przede wszystkim negatywna historia kredytowa, są w stanie znacznie ograniczyć szanse na kredyt. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywna informacje o zobowiązaniach klientów. Pozytywne dane, takie jak np. spłata pożyczek w terminie, podnoszą ocenę punktową wnioskodawcy. Do BIK przesyłają dane oraz mają wgląd instytucje, które działają na podstawie prawa bankowego, czyli banki oraz SKOK-i, a także niektóre pozabankowe instytucje pożyczkowe.

W najtrudniejszej sytuacji wśród osób starających się o finansowanie w banku są klienci, wobec których toczą lub toczyły się w niedalekiej przeszłości postępowania windykacyjne lub egzekucyjne. Informacje o takich zdarzeniach wpływają negatywnie na scoring w BIK oraz są brane pod uwagę przez potencjalnych wierzycieli przez okres nawet 5 lat. Im więcej negatywnych informacji w BIK, tym mniejsza szansa na uzyskanie kredytu. W przypadku sporadycznych opóźnień w spłacaniu rat kredytowych lub nieregulowaniu niewielkich sum nadal można liczyć na dodatkowe wsparcie pieniężne. Banki, oprócz informacji z BIK, korzystają również z własnych systemów oceny ryzyka udzielenia kredytu. W scoringu mogą pojawić się dodatkowe kryteria na temat statystyki spłacanych zobowiązań, związane z danymi pozyskiwanymi przez konkretną instytucję finansową.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam