BIK a szanse na kredyt bankowy

2014-04-01 13:05:00

Rozpatrując zasady przyznawania przez banki kredytów gotówkowych, warto dokładniej zastanowić się nad rolą w tym procesie raportów z BIK-u, dotyczących historii kredytowej wnioskodawców.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to podstawowe źródło informacji o kliencie dla wszystkich banków. To między innymi na podstawie raportów pochodzących właśnie z tej instytucji banki oceniają wiarygodność i zdolność kredytową wnioskujących o finansowanie. Krótko mówiąc, BIK ma zasadnicze znaczenie w procesie przyznawania kredytu. Jest to sprawa kluczowa i dlatego też warto wiedzieć, jak działa BIK.

Wszyscy wiemy, że banki, podejmując się oceny klienta pod kątem jego zdolności i wiarygodności kredytowej potrzebują sprawdzonych informacji. Część z nich mogą uzyskać od samego zainteresowanego, ale jest wiele informacji, których tą drogą nie otrzymają. Właśnie dlatego istnieje BIK. Jest to niezależna instancja przechowująca zbiór danych o kredytobiorcach, do którego każdy bank zagląda na samym początku rozpatrywania wniosku kredytowego. W BIK-u znajdują się zapisy o przeszłej oraz obecnej historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców. Te informacje pozwalają na ustalenie zdolności kredytowej wnioskującego o finansowanie i oceny ryzyka związanego z pożyczeniem mu pieniędzy. Biuro Informacji Kredytowej stosuje specjalny ranking punktowy mający ułatwić ustalenie wiarygodności kredytowej wnioskującego o pożyczkę, a tym samym przyspieszyć wydanie przez bank decyzji dotyczącej udzielenia mu - bądź nie - wsparcia finansowego.

Tak więc, w BIK-u znajdują się dane na temat historii spłaty naszych poprzednich kredytów. Dzięki tym zapisom wyjdzie na jak, czy mieliśmy problemy z terminową spłatą rat, czy braliśmy do tej pory dużo kredytów, czy w tej chwili nasza zdolność finansowa jest obciążona limitami na karcie kredytowej lub koncie. Warto pamiętać o tych wszystkich elementach. Ogólnie twierdzi się, że osoby zainteresowane wzięciem kredytu w banku powinny zawczasu zdecydować się na zaciągnięcie jakiejś innej pożyczki po to tylko, aby w terminie i bez problemów ją spłacić. Tym samym tworzymy swój dobry obraz jako rzetelnego kredytobiorcy. Reasumując, informacje, które są zawarte w Biurze Informacji Kredytowej są czymś w rodzaju naszej wizytówki dla banku. Na ich podstawie może on stwierdzić, z kim ma do czynienia.

Trzeba przyznać, że BIK jest pozytywnym elementem z obu perspektyw (kredytobiorcy i banku). Kredytobiorca może się zaprezentować w sposób wiarygodny. Bank z kolei ma dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji na temat konsumenta czy firmy zgłaszającej się po pożyczkę.

Jeśli więc myślimy o skorzystaniu z kredytu bankowego, trzeba mieć na uwadze w pierwszym rzędzie instytucja, o pomoc finansową której się ubiegamy, zapozna się z naszą historią kredytową zawartą w BIK-u. To od niej będzie wiele zależało w procesie wydawania decyzji kredytowej przez bank.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam