Ile zarobisz na lokacie?

2014-04-08 12:50:00

Klient, który chce pomnażać swoje oszczędności, często w pierwszej kolejności pod uwagę bierze złożenie pieniędzy na lokacie. To, ile na niej zarobimy, zleży od kilku czynników.

Klienta, zarówno tego bardziej, jak i mniej obytego z lokatami, najbardziej interesuje zarobek. Nie ma takiego znaczenia, jakie jest oprocentowanie roczne brutto danego depozytu, a istotne jest to, jaki zysk spłynie na konto deponenta, który zdecydował się na skorzystanie z lokaty.

Oprocentowanie i okres lokaty

Ile zatem można zarobić na lokacie? Wszystko zależy od wysokości oprocentowania i od okresu, na jaki złożyliśmy depozyt. Oprocentowanie jest zawsze liczone w skali roku, co oznacza, że jeśli lokata została zawarta na pół roku, odsetki wynikające z oprocentowania naliczanego w skali roku również zostaną podzielone. Przykładowo: 10 tys. zł na lokacie półrocznej, której oprocentowanie wynosi 6 proc. w skali roku, przyniesie zysk w postaci jedynie 300 zł w terminie zapadalności, bo odsetki naliczone będą tylko za 6 miesięcy przechowywania oszczędności na rachunku lokaty.

Nie zawsze musi to jednak oznaczać, że lokata krótkoterminowa nie zapewni oczekiwanych zysków. Bywa bowiem tak, że na lokacie krótkoterminowej zarabia się więcej, bo to zwykle lokaty jedno i trzymiesięczne oprocentowane są najwyżej. Chcąc wiedzieć, ile zarobimy na lokacie, należy dokonać konkretnych obliczeń uwzględniając wybrany okres lokowania pieniędzy. Kwotę wkładu własnego należy pomnożyć przez stawkę oprocentowania, a otrzymaną kwotę trzeba odnieść do okresu, na jaki została założona lokata.

Jeśli przykładowo klient chce odłożyć na lokacie bankowej 10 tys. złotych, oprocentowanie roczne wynosi 4 proc., natomiast kapitalizacja nastąpi dopiero na koniec zawartej lokaty, to rachunek, jaki należy przeprowadzić w celu obliczenia realnego zysku nie jest trudny. Wystarczy pomnożyć 10 tys. x 0,04. Otrzymana kwota z odsetek to 400 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to nadal kwota liczona w skali roku. Jeśli chcemy policzyć zarobek w skali miesiąca, trzeba podzielić kwotę 400 zł przez 12 miesięcy. W tym konkretnym przypadku w skali miesiąca daje to 33,33 zł.

Uzyskany wynik nie jest ostateczną kwotą należną klientowi za każdy miesiąc, podczas którego kapitał pozostawał we władaniu banku. Od uzyskanej sumy należy jeszcze odjąć podatek Belki, który wynosi 19 proc. Wówczas okaże się, że na lokacie miesięcznie zarabiamy już tylko 27 zł.

Kapitalizacja lokaty

To, ile zarobimy na lokacie, zależy nie tylko od oprocentowania, okresu lokaty, ale również od sposobu kapitalizacji odsetek, czyli realnej częstotliwości doliczania ich do kapitału, który podlega oprocentowaniu. Zważywszy na fakt, że lokata może mieć różny okres kapitalizacji - dzień, miesiąc, kwartał lub rok, klient może zarobić na niej różne kwoty. Dodajmy, że im częstsza kapitalizacja odsetek, tym zysk będzie większy.

Marzena Kazbieruk