Oblicz wysokość kredytu z kalkulatorem zdolności kredytowej

2014-03-25 20:04:00

Kalkulator zdolności kredytowej pozwala m.in. na szybkie obliczenie wysokości kredytu, który może uzyskać dany wnioskodawca.

Kredyty są udzielane klientom na podstawie oceny ich zdolności i wiarygodności kredytowej. Są to wskaźniki wyliczane z uwzględnieniem przede wszystkim historii kredytowej wnioskodawcy, jego dochodów, posiadanych zobowiązań, wieku, stanu cywilnego oraz ponoszonych w ciągu miesiąca wydatków. Banki stosują szereg kryteriów służących do oceny zdolności kredytowej interesanta ubiegającego się o dodatkowe pieniądze, ale do najważniejszych można zaliczyć wysokość aktualnie spłacanych rat kredytowych oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Klient, który nigdy nie korzystał z produktów finansowania oferowanych przez banki i uzyskuje niskie dochody, może mieć trudności z otrzymaniem wsparcia pieniężnego. W podobnej sytuacji znajduje się osoba z negatywną historią kredytową. Wiarygodność kredytowa klienta w oczach banku zwiększa się wraz z terminowo spłacanymi zobowiązaniami. W zależności od historii kredytowej konsumenta bank szacuje również prawdopodobne możliwości finansowe kredytobiorców. Na ich podstawie instytucja jest w stanie ustalić możliwą do pożyczenia sumę pieniędzy oraz okres kredytowania.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Każdy bank wylicza zdolność kredytową wnioskodawców w identyczny sposób, ale może mieć inne wymogi odnośnie do jej minimalnej wysokości. W jednej instytucji klient może spotkać się z odmową przyznania kredytu, podczas gdy inny bank zaakceptuje dany wniosek o finansowanie. Zdolność kredytową można zwiększyć stosując się do kilku zasad. Przede wszystkim warto pozbyć się dotychczasowych kredytów oraz zlikwidować debety na koncie i rozwiązać umowy o karty kredytowe. Ponadto pożyczkę można zaciągnąć wraz z inną osobą, która będzie współkredytobiorcą. Dobrze wiedzieć, że łatwiej uzyskać kredyt nawet w przypadku niskich dochodów przy wydłużeniu okresu kredytowania oraz rat równych zamiast malejących. Co więcej, umowa o pracę na czas nieokreślony jest bardziej pożądaną formą zatrudnienia niż umowa o pracę na czas określony czy umowa cywilnoprawna. Przy kredycie hipotecznym i samochodowym dobrze jest dysponować jak najwyższym wkładem własnym. Dobra historia kredytowa, czyli wysoki scoring punktowy w BIK, znacznie upraszczają starania o dodatkowe pieniądze w banku.

Jak ułatwić wybieranie kredytów?

Gdy wybieramy kredyt, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatorów zdolności kredytowej.

Zobacz: Kalkulator zdolności kredytowej

Pozwalają one na odrzucenie ofert, z których dany klient nie ma szans skorzystać ze względu na np. stan cywilny, brak odpowiedniego wkładu własnego lub zbyt niskie dochody. W kalkulatorze można wskazać posiadane zobowiązania, jak np. karty kredytowe oraz inne produkty obniżające zdolność kredytową. Wykorzystanie kalkulatorów zdolności kredytowej pozwala zawęzić zakres ofert i wybierać spośród pożyczek, które są realne do uzyskania. Umożliwia to zaoszczędzenie czasu na wypełnianie wniosków kredytowych, które najprawdopodobniej zostaną odrzucone, czy przeglądanie szczegółów ofert, w przypadku których i tak nie mamy szans na finansowanie.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam