Na czym polega ugoda kredytowa z bankiem?

2014-04-08 15:04:00

Kiedy pojawia się zaległość w spłacie rat kredytu, warto skorzystać z ugody, czyli restrukturyzacji długu. Na czym polega ugoda kredytowa zawierana z bankiem?

Na problemy z bieżącą spłatą kredytu klienci reagują różnie. Znaczna ich część unika konfrontacji z kredytodawcą. Pojawiają się wówczas monity z banku, próby kontaktu z klientem, którego dług wobec wierzyciela rośnie z miesiąca na miesiąc. Najgorszą reakcją dłużnika jest brak reakcji, czyli wystrzeganie się podjęcia rozmów z bankiem. Zwłaszcza, że problem sam nie minie, a dopóki bank ma ochotę na podjęcie rozmowy, każdy klient z problemem wynikłym z powstałej zaległości powinien skorzystać z ugody oferowanej przez bank.

Kiedy można negocjować ugodę?

Ugoda kredytowa z bankiem nie jest sprawą wyjątkowo korzystną dla dłużnika, ale czasem jest jedyną drogą do wyjścia z tarapatów finansowych. Jeśli klient widzi, że jego kłopoty nawarstwiają się i zagrażają płynności spłaty kredytu, warto, by zwrócił się do banku z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków spłaty. Bank na wniosek klienta bada sprawę, a dokładnie przyczyny, z jakich doszło do pogorszenia sytuacji finansowej klienta i jakie znaczenie dla banku ma jego nowa sytuacja, w której się znalazł.

Sprawdź też: Na restrukturyzacji kredytu możesz stracić

Problemy ze spłatą pojawiają się najczęściej z powodu utraty pracy, zmniejszenia dochodów czy niezdolności do pracy z przyczyn losowych. Podobnie, jeśli klient zaciągnął kredyt w walucie, często z powodu zmiany kursu ma problem z jego spłatą. Bank najczęściej dokonuje zmiany warunków spłaty kredytu w postaci aneksu do umowy kredytu.

Ugoda z bankiem

Ugoda kredytowa z bankiem jest często koniecznością. Jak zatem zawrzeć tego typu porozumienie? Bank najczęściej tworzy aneks. Zwłaszcza, gdy problemy klienta są przejściowe i spłata zaległości kredytowej ma szansę szybko wrócić na właściwy tor. Klient ze swojej strony powinien złożyć do banku wniosek z wyjaśnieniem powstałej sytuacji i propozycją nowego rozłożenia spłaty kredytu. Jeśli wykaże szczerą chęć wyjścia z ciężkiego położenia, bank postara się znaleźć najlepszą drogę wyjścia.

Najważniejsze, aby nie uciekać przed problemami ze spłatą. Jeśli bank próbuje skontaktować się z klientem, aby mu pomóc, warto skorzystać z danej propozycji. Zwłaszcza że często problemy tego rodzaju można pokonać na drodze negocjacji z korzyścią dla obu stron.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam