Jak dobrać kredyt inwestycyjny do profilu firmy?

2014-03-27 20:08:00

Kredyty inwestycyjne to znaczące wsparcie dla przedsiębiorców, którzy starają się rozwijać swoją działalność. Kluczem do sukcesu jest dobre dopasowanie kredytu do profilu firmy.

Pierwszym problemem, z jakim zazwyczaj stykają się przedsiębiorcy pragnący rozwinąć swoją działalność z pomocą kredytów inwestycyjnych, jest wymagany staż działalności na rynku. W znacznej większości przypadków wynosi on 12 i więcej miesięcy, a dodatkowo wiarygodność finansowa firmy musi być udokumentowana odpowiednimi wynikami finansowymi. Na szczęście również młodzi przedsiębiorcy mogą znaleźć na rynku bankowym produkty, które pozwolą im dokonać odpowiednich inwestycji. Taka możliwość jest zarezerwowana przede wszystkim dla osób wykonujących wolne zawody, chociaż w FM Banka i Idea Banku znajdziemy też produkty dedykowane innym początkującym przedsiębiorcom.

Kolejną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie kredytu. To zależy od wysokości kredytu, a także od stopnia ryzyka związanego z daną inwestycją. Nie każdy przedsiębiorca będzie chciał i mógł pozwolić sobie o wpis nieruchomości do hipoteki, dlatego też trzeba szukać oferty, która pod tym względem będzie elastyczna. Propozycje zabezpieczeń są często bardzo szerokie, dzięki czemu możemy wybrać, poza samą hipoteką, także weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, zwykłe, czy nawet blokadę środków na rachunku bankowym. Jeśli mamy możliwość wyboru zabezpieczenia, warto dokładnie przemyśleć taką decyzję w możliwie najdłuższej perspektywie.

Warto mieć także świadomość, że rodzaj planowanej przez nas inwestycji może mieć wpływ na to, jakie warunki zostaną nam zaoferowane przez bank. W przypadku inwestycji związanych z wdrażaniem nowych technologii możemy bowiem liczyć na pomoc państwa w spłacie zaciągniętego na potrzeby takiej inwestycji kredytu. Tutaj kluczowa będzie opinia Banku Gospodarstwa Krajowego, która otrzymamy dopiero po podpisaniu wstępnej umowy z bankiem kredytującym naszą inwestycję.

Charakter inwestycji, a także możliwości jej sfinansowania mają kluczowe znaczenie podczas ubiegania się o kredyt inwestycyjny. Innowacyjne projekty mogą zostać wsparte odpowiednim dofinansowaniem, które obniżą koszt kredytu. Staż firmy i możliwość ustanowienia określonych zabezpieczeń także będą miały wpływ na rozpatrzenie wniosku kredytowego. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie te czynniki, aby inwestycja nie okazała się początkiem końca naszej firmy.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam